Mere om priser og vilkår for Fastpris gas

Hvad er en fast naturgaspris?

Når du vælger Fastpris låser du din pris pr. kubikmeter fast i et år. Det er prisen pr. kubikmeter, som er fast. Pris for transport af gas og afgifter kan variere.

Prisen kan variere i forhold til den endelig pris på din regning, da vi altid viderefakturerer de til enhver tid gældende tariffer fra dit netselskab, Energinet.dk og staten.

Opsigelse: Du binder dig til denne aftale i 5 måneder. Bagefter kan du opsige din aftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Når leveringstiden med Fastpris udløber, kan du selv vælge, om du vil lave en ny aftale om gas til en fast pris, eller om du vil vælge en anden aftale. Gør du ikke noget, overgår du automatisk til Spotpris med variabel pris.

Mindstepris: Din mindstepris er 75 kr. i abonnement (12,50 kr. pr. måned i 5 måneder + 1 måneds opsigelse) samt betaling for det løbende forbrug af gas i opsigelsesperioden inklusiv transport af gas og afgifter.

Den samlede viste pris forudsætter, at du tilmelder dig kortbetaling, så du undgår gebyret på 35 kr. pr. gasregning, samt at du fravælger at få sendt regninger pr. post.

Prisudregning, afgifter og tariffer: Hertil kommer prisen for transport af naturgas i dit lokale naturgasforsyningsnet til din bolig (aftagested) samt for afgifter, som du betaler direkte til dit distributionsselskab. Du kan finde priser på dit distributionsselskabs hjemmeside.

Hvad består gasprisen af?

Din naturgaspris består af flere dele. Du betaler for den naturgas, du bruger til os. Dit distributionsselskab tager imod til betaling for transport af din naturgas til din bolig samt moms og afgifter til staten.

Når du betaler 100 kr. for din naturgas, fordeles de sådan her:

Kilde: Dansk energi

*Dit distributionsselskab kan eksempelvis være Dansk Gas Distribution, HMN GasNet, NGF NaturEnergy Distribution eller Aalborg Naturgas Net.

Uddybning af forbrug, transport og afgifter

Til os skal du betale abonnement og for den gas, du bruger. Men bruger du mere end en husstand, der ligner din? Sammenlign dit forbrug og få tre gode spareråd.

Til dit distributionsselskab skal du betale for transport af gas til din bolig. Hvor du bor afgør, hvilket distributionsselskab du har. Du kan derfor ikke selv vælge netselskab. Distributionsselskabet bruger din betaling til blandt andet at dække udgifter til vedligeholdelse af gasnettet.

På vegne af staten opkræver dit netselskab moms og følgende afgifter:

  • CO2-afgift
  • Naturgasafgift
  • NOx-afgift
  • Nødforsyningstarif

Du kan læse mere om de enkelte afgifter på dit netselskabs hjemmeside.