Varmepumper

Varmepumper er en af de mest energieffektive opvarmningsformer, du kan opvarme dit hus op med. Og de er meget mere energieffektive end olie-, gas- eller træpillefyr. Varmepumper udvinder varme fra omgivelserne og opvarmer boligen med den.

Gode råd om varmepumper

 • Varmepumper er i dag energimærkede, så det er let at finde frem til de mest energirigtige modeller.
 • Undlad at installere varmepumper selv, da det kræver særlig køleteknisk viden. Vælg altid en installatør, der er godkendt til at arbejde med varmepumpeanlæg.
 • Sørg for regelmæssigt tilsyn, gerne hvert andet år. Jordvarmeanlæg og luft til vand varmepumper med mere end et kilo kølemiddel skal tilses hvert år af en autoriseret installatør.
 • Jordvarme og luft til vand varmepumper fungerer godt i kombination med gulvvarme, hvor vandets fremløbstemperatur skal være lavere end i radiatorer.
 • Nogle luft til luft varmepumper kan kombineres med en sms- eller wifi-styreenhed, så du kan tænde for dem i god tid via mobilen. Det er især praktisk, når anlægget sidder i et fritidshus, du bruger året rundt.
 • Nogle anlæg kan også kombineres med en luftfugtighedssensor, der får anlægget til at hæve temperaturen i huset i ekstra fugtige perioder.
 • Luft til luft varmepumper kan også bruges som airconditionanlæg om sommeren. Men vær opmærksom på, at de bruger mere el på køling end til opvarmning.
 • I større varmepumper sidder der ofte en elpatron. Den giver ekstra varme i perioder med særlig streng kulde, men skaber også et højere elforbrug end normalt. Sørg derfor for, at elpatronen kun er tændt, når det er nødvendigt.

Jordvarmepumper

 • Hvis du skifter fra oliefyr, kan varmepumpen være tjent ind på 8-10 år. Skifter du fra elvarme, tager det måske kun 5-6 år.
 • Et jordvarmeanlæg kan fuldstændigt erstatte andre centrale varmekilder i boligen.
 • Et jordvarmeanlæg er dyrere at anskaffe end et oliefyr. Til gængæld bliver dine varmeudgifter reduceret med cirka 50 procent.
 • Sammenlignet med naturgas er jordvarme 30-40 procent billigere.
 • Når anlægget etableres, graves en 150-300 meter jordslange cirka 1 meter ned i jorden. Der skal bruges 150-200 meter jordslange per 100 kvadratmeter boligareal.
 • Jordvarmeanlæg bruger ikke energi på selve varmeproduktionen – kun på at drive pumper og kompressorer. Derfor har jordvarmeanlæg en SCOP på op til 5 ved gulvvarme.
 • Før du installerer et jordvarmeanlæg, skal du have tilladelse fra kommunen.

Luftbaserede varmepumper

 • Luft til luft varmepumper kan reducere varmeudgifterne med cirka 50 procent.
 • De er et populært supplement i for eksempel fritidshus og helårshuse med elvarme og i huse med olie- eller naturgasfyr.
 • Luftbaserede varmepumper kan dimensioneres til helt at erstatte andre centrale varmekilder, hvis huset har et vandbåret varmeanlæg. Luft til vand varmepumper har en SCOP på op til 5 ved gulvvarme.
 • Varmepumper, der udvinder varme fra luften, kaldes luft til luft eller luft til vand varmepumper, fordi varmen hentes fra luften udenfor.

Skal du investere i en luft til luft varmepumpe, så vælg en med energimærke A++ eller bedre.

Ydelse, COP og SCOP?

 • Ydelsen viser, hvor meget varme en varmepumpe kan levere.
 • COP viser, hvor effektivt den gør det. Har varmepumpen en COP på 3,7, får du 3,7 kilowatttime varme, når varmepumpen bruger 1 kilowatttime el.
 • SCOP angiver den gennemsnitlige COP om året set over hele opvarmnings sæsonen. Du kan bruge SCOP til at sammenligne varmepumpers effektivitet.
 • En SCOP på 4 betyder for eksempel, at varmepumpen i gennemsnit over hele fyringssæsonen producerer 4 kilowatttime varme, for hver gang den bruger 1 kilowatttime el.

Varmepumpelisten

Energistyrelsens varmepumpeliste kan du finde de bedste varmepumper på det danske marked. Varmepumperne på listen overholder alle lovkrav og er testet af et uafhængigt testlaboratorium.

Bedst til gulvvarme

Hvis du har gulvvarme, er varmepumpen typisk lidt mere effektiv, end hvis du har almindelige radiatorer. For at få den højest effektivitet og dermed lavest mulig elregning er det vigtigt, at varmepumpen bliver dimensioneret, installeret og indstillet korrekt.

Varmegenvinding

Varmepumper kan også genanvende rumvarmen, hvis du installerer ventilationskanaler til husets opholdsrum, så luften ledes gennem varmepumpen og udnyttes igen. Det forbedrer både varmeøkonomi og indeklima. Varmegenanvendelse passer bedst til boliger med et lille varmebehov, for eksempel i nybyggeri.