Solvarme

Solvarme er en energirigtig og økonomisk måde at producere brugsvand og varme på. Typisk kan du spare 60 til 70 procent af udgifterne til varmt brugsvand. Og efter omkring 10 år er det varme vand så godt som gratis.

Giver solvarme varmt vand nok?

 • Solen skinner cirka 1.800 timer om året i Danmark. Et godt solvarmeanlæg virker også i gråvejr, da det opfanger alle former for lys og omformer dem til varme.
 • Er der ikke solskin nok til, at solvarmeanlægget kan dække behovet for varmt brugsvand, kan andre varmekilder automatisk supplere.
 • I sommermånederne kan et veldimensioneret solvarmeanlæg sagtens producere varmt brugsvand nok til, at andre varmekilder kan slukkes.

Selvom solvarme koster en del at anskaffe, giver de lave driftsomkostninger en tilbagebetalingstid på cirka 10 år. Derefter er det varme vand nærmest gratis.

Hvilken størrelse anlæg?

Hvis et solvarmeanlæg skulle dække boligens behov for varme og varmt brugsvand året rundt, skulle anlægget være så stort, at det ville koge over om sommeren. Derfor bruges solvarme næsten altid sammen med andre opvarmningskilder.

Størrelsen på solfanger og varmtvandsbeholder afhænger af behovet for varmt brugsvand.

 • En tommelfingerregel siger 1-1,5 kvadratmeter solfanger per person.
 • Husstand med 2-3 personer: 3 kvadratmeter solfangere og en varmtvandsbeholder på 200 liter
 • Husstand med 4-5 personer: 4,4 kvadratmeter solfangere og en varmtvandsbeholder på 280 liter.

Når du installerer solvarme

 • Brug altid en KSO-certificeret installatør. De bruger kun godkendte komponenter i de anlæg, de sælger og monterer.
 • Solfangere skal placeres med retning i mellem sydvest og sydøst. Placeres de mod øst eller vest, falder deres ydelse med 20 procent. Deres hældning skal være mellem 30 og 60 grader.
 • Solvarme fungerer godt i kombination med biobrændselsfyr, der netop har lavest virkningsgrad i årets varmeste måneder, hvor solvarmen har fuld kapacitet.

Solvarme kan installeres i alle huse med skyggefrie tagarealer – både nye og gamle.

Få det bedste ud af dit solvarmeanlæg

 • Et solvarmeanlæg kræver næsten ingen vedligeholdelse. Du kan vaske selve solfangeren, hvis den er meget beskidt. Ellers skal du bare sørge for, at for eksempel træer ikke skygger for solfangeren.
 • Hvis du har et solvarmeanlæg i kombination med andre varmesystemer, bør du sætte dig grundigt ind i driftsindstillingerne, så du får den højeste effektivitet.
 • Solvarme er velegnet til gulvvarme, hvor vandets fremløbstemperatur skal være lavere end i radiatorer. Brug for eksempel solvarmen i badeværelsesgulvet i sommerhalvåret, og få større komfort på en energirigtig måde.

Når et solvarmeanlæg er monteret og i drift, er det en billig og energirigtig opvarmningsform. Helt gratis er det dog ikke. Anlægget drives af pumper, der bruger el. Husk at spørge leverandøren, hvor mange kilowatttimer anlægget bruger om året.

Husk at slukke elpatronen

Slukker du for centraldyret om sommeren, kan du stadig få varmt brugsvand på overskyede dage. Vælg et solvarmeanlæg med en elpatron, der kan hjælpe solfangeren med at varme vand, så du ikke behøver at tænde fyret. Men husk at slå den fra igen om efteråret, når du starter centralfyret. Ellers kan den give et stort skjult energiforbrug.

Sådan fungerer solvarme

 • Et solvarmeanlæg består af et eller flere solfangermoduler, der typisk monteres på skrå, sydvendte tagflader.
 • Inden i solfangerne cirkulerer en frostsikret væske, som transporterer varmen videre til boligens varmtvandsbeholder.
 • Herfra forsynes boligen med varmt brugsvand eller varme til radiatorerne og gulvvarmen.
 • Kredsløbet mellem solfanger og varmtvandsbeholder drives af en cirkulationspumpe med lavt energiforbrug.