Spørgsmål til regningen

Få svar på de mest stillede spørgsmål om dine regninger

Har du en fjernaflæst elmåler, vil du normalt modtage fire elregninger om året, hvor du betaler for dit faktiske forbrug.

Har du ikke en fjernaflæst elmåler, eller har du en elopvarmet bolig, får du normalt fire regninger om året – tre a conto regninger og en årsopgørelse, der også indeholder en
a conto regning.

Har du naturgas, får du fire a conto regninger og en årsopgørelse om året. Årsopgørelsen indeholder også en a conto regning. Bruger du under 100 m3 naturgas om året, får du kun to a conto regninger om året.

Har du et produkt med variabel pris, bliver beløbet automatisk reguleret efter markedsprisen på dine a conto regninger. Variable priser ændrer sig typisk med efterspørgslen, men ændringerne kan også skyldes begivenheder i verden, som påvirker energipriserne.

Ønsker du at få den samme pris hver gang, kan du vælge et produkt med en fast pris på el og naturgas. Læs mere om naturgasproduktet FastPrisGas og elproduktet FastEnergi.

Ændringerne i beløbet kan også skyldes, at du har ændret dit forventede årsforbrug.

Desuden er der små ændringer, fordi kvartalerne har forskelligt antal dage, som vi regner din pris ud fra.

Har du en fjernaflæst elmåler, kan du løbende følge dit elforbrug på din selvbetjening.

Log ind, eller tilmeld dig her.

Har du ikke en fjernaflæst elmåler, kan du aflæse din elmåler og indtaste aflæsningerne manuelt på din selvbetjening. Så kan du få overblik og følge forbruget ét sted.

På din årsopgørelse kan du også se udviklingen i dit elforbrug de seneste tre år.

Vi har samlet masser af tips og gode råd til dig, om hvordan du bruger mindre el og naturgas.

Gå til Spar Energi

Som kunde hos SEAS-NVE kan du også få gratis, personlig rådgivning af vores dygtige energirådgivere på e-mail og telefon.

Gå til Energirådgivning

Du skal som udgangspunkt betale dine a conto regninger for el fire gange om. Hvilke måneder du skal betale dine elregninger, og hvornår du får din årsopgørelse, afhænger af hvornår du blev tilmeldt hos os.

Har du en fjernaflæst elmåler og betaler for dit faktiske forbrug, får du ingen årsopgørelse.

Har du valgt månedlig betaling af el, betaler du din elregning en gang om måneden.

For naturgas kan du på oversigten herunder se, hvornår du skal betale dine naturgasregninger. Det afhænger af, i hvilket distributionsområde du bor. Én gang om året får du sammen med din a conto regning også en årsopgørelse, som følger dit distributionsselskabs årsopgørelse.

Bor du i Evida Nord A/S’s distributionsområde (det tidligere HMN GasNet), skal du betale:

Årsopgørelse + a conto 1: juli
A conto 2: oktober
A conto 3: januar
A conto 4: april

Bor du i Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S distributionsområde (det tidligere Dansk Gas Distribution), skal du typisk betale:

Årsopgørelse + a conto 1: juni
A conto 2: september
A conto 3: december
A conto 4: marts

 

Det afhænger af dit forventede årsforbrug og den aktuelle pris på el eller naturgas. Hver a conto regning dækker en fjerdedel af dit samlede forventede årsforbrug.

Du er velkommen til at ringe til dit distributionsselskab eller os og få oplyst dit forventede årsforbrug af naturgas.

Du kan også se dit forventede årsforbrug af el eller naturgas på din seneste regning.

Du kan finde en forklaring af din naturgasregning punkt for punkt.

Find den her

Du kan finde en forklaring af din elregning punkt for punkt.

Find den her

Du kan betale dine naturgas- og elregninger via Betalingsservice, netbank eller automatisk betaling via MobilePay.

Du kan tilmelde dine el- og naturgasregninger til Betalingsservice her.

Tilmeld Betalingsservice

Tilmeld din el- eller naturgasregninger til MobilePay på din selvbetjening.

Log på, eller tilmeld dig her

Hvis du vil betale din regning manuelt kan du betale via din OCR linje.

Ring til os på 70 29 29 29 mandag-fredag 8.30-16.00 og få oplyst en personlig OCR-linje, som du skal bruge til betalingen af regningen.

Ja, du kan se dine regninger fra os på e-Boks, hvis du tilvælger os som afsendere på e-boks.dk.

Vær opmærksom på, at det kun er dine regninger, du får på e-Boks. Du kan ikke se varslinger, ændringer af vilkår og anden vigtig information fra os.

Er du tilmeldt din selvbetjening, kan du se dine regninger fra os der. Du kan også se alle vores andre informationer og breve til dig der.

Du kan se alle vores gebyrer her:

Gebyrer for el og naturgas

Du kan kontakte os, hvis du gerne vil have delt din regning op. For at vi kan hjælpe dig, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt, efter du har modtaget din regning.

Får du en betalingsaftale, bliver den tilskrevet renter efter rentelovens regler. Se, hvad det koster at indgå aftalen i vores gebyroversigt.

Gebyr for el og naturgas

Skal du have penge tilbage, bliver de udbetalt på din årsopgørelse, enten via Betalingsservice eller på din NemKonto.

Har vi dit CPR-eller CVR-nummer, udbetaler vi beløbet på din NemKonto. Er du privatkunde, kan du på din selvbetjening se, om vi har dit CPR-nummer.

Log ind, eller tilmeld dig

Ja, du kan få elreduktion og dermed få nedsat elafgiften, men kun hvis elvarme er den primære opvarmningsform i din bolig.

Reduktionen omfatter alle former for elvarme – også varme fra varmepumper – gælder også for sommerhuse, hvis du har fået en ikke-tidsbegrænset dispensation til helårsbrug.

Sådan får du elreduktion på din elregning

Naturgasmålere kan ikke fjernaflæses, og distributionsselskabet skal derfor have en aflæsning én gang om året. Skulle du betale for dit faktiske forbrug, ville det kræve en fjernaflæst måler, og det findes ikke til private kunder på naturgasmarkedet i dag.

Du kan betale for dit faktiske forbrug af el, hvis du har en fjernaflæst elmåler.

Betaling via MobilePay (Automatisk): 0,00 kr.

Betaling via Betalingsservice (Automatisk): 6,25 kr.

Betaling med Betalingslinje (Manuelt): 29,00 kr.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Ring til os på 70 29 29 29, så hjælper vi dig.
Du er også velkommen til at skrive til os på kundecenter@seas-nve.dk

Vi er klar til at hjælpe dig mellem klokken 8.30 og 16.00 på alle hverdage.