SEAS-NVE, køb strøm, elselskab

Forklaring på afregning af reduceret elafgift

Som faktisk afregnet elvarmekunde bygger din reducerede elafgift på disse fire præmisser:

 1. Du bliver afregnet for dit faktiske forbrug
  Som elvarmekunde bliver du afregnet efter hvert kvartal (eller måned) for den el, du har brugt.
 2. Du har ret til en reduceret elafgift
  Da den primære opvarmning i din bolig er elbaseret, har du ret til en reduceret elafgift for den del af dit årsforbrug, der ligger over 4.000 kWh.
 3. De 4.000 kWh fordeles ud på hvert kvartal (eller måned)
  Grænsen for hvornår du skifter fra fuld elafgift til reduceret elafgift sættes til cirka 1.000 kWh hvert kvartal. Det præcise tal svinger lidt, da det beregnes efter antal dage i det pågældende kvartal (eller måned).
 4. Dit elforbrug varierer
  De fleste bruger væsentlig mere el om vinteren end om sommeren. Derfor kan elforbruget svinge meget fra kvartal til kvartal.

Eksempel

I et sommerhus var elforbruget i første kvartal af 2019 på 2.000 kWh. Det vil sige, at der på elregningen beregnes normal elafgift af 1.000 kWh og reduceret elafgift af 1.000 kWh:

Afgift til staten
Elafgift 1000 kWh til 110,50 øre = 1.105,00 kr.
Reduceret afgift 1000 kWh til 32,38 øre = 323,80 kr.
I alt = 1.428.80 kr.

I andet kvartal af 2019 falder elforbruget i huset til 800 kWh, fordi der ikke er brugt nær så meget elvarme. I dette kvartal kommer ejeren altså ikke over grænsen på 1.000 kWh og betaler derfor normal elafgift af alle 800 kWh.

Her kommer den vigtigste del af forklaringen

Beregningen af elafgiften er ikke kun baseret på elforbruget i det enkelte kvartal men for hele året, efterhånden som det skrider frem. I dette eksempel har ejeren i de første to kvartaler betalt normal elafgift af 1.000 kWh + 800 kWh = 1.800 kWh. Men da grænseværdien for skifte fra fuld elafgift til reduceret elafgift er 1.000 kWh per kvartal (punkt 3 ovenfor), burde ejeren på nuværende tidspunkt have betalt normal elafgift af 2.000 kWh – ikke 1.800 kWh.

Der er derfor brug for en regulering. Det gøres ved, at vi på elregningen for andet kvartal flytter det nødvendige antal kWh fra reduceret til fuld elafgift. Det kan derfor se ud som om, vi beregner elafgiften ud fra et højere antal kWh, end der faktisk er brugt:

Afgift til staten
Elafgift 1000 kWh til 110,50 øre = 1.105,00 kr.
Reduceret elafgift 200 kWh 32,38 øre = -64,76 kr.
I alt = 1.040,24 kr.

Balance på årsbasis

Reguleringen betyder, at betalingen af din elafgift jævnes ud hvert kvartal, så den følger reglerne. Hvis husets samlede årlige elforbrug ender under 4.000 kWh, betaler du fuld elafgift af alle kWh. Hvis forbruget derimod ender over 4.000 kWh, betaler du fuld elafgift op til de 4.000 kWh og reduceret elafgift for resten.