Tilslutning af solcelleanlæg

Med et solcelleanlæg producerer du din egen strøm. Du bliver dermed elproducent. Læs mere om hvad det indebærer.

For at blive elproducent kræver det en godkendelse fra Energinet.dk – og en ansøgningsproces.

Hvordan foregår det?

  • For at blive elproducent skal du have tildelt et GSRN-nummer (Global Service Relation Number – det er et entydigt identifikationsnummer på anlægget) hos Energinet.dk
  • Når dit lokale netselskab har modtaget din tilmelding oprettes dit anlæg hos Energinet.dk.
  • Når du er oprettet hos Energinet.dk, får du et brev, hvor GSRN-nummeret på dit anlæg fremgår. I brevet vil du blive bedt om at ansøge om nettoafregning på Energinet.dks hjemmeside. Det skal du gøre med din NEM-ID. Når Energinet.dk har godkendt din ansøgning, fjernkoder vi din måler, så du nu på din måler også kan se, din elproduktion – hvor meget du sælger til elnettet.

Du kan læse mere om ventetider og processen hos Energinet.dk.