Elvarme – få nedsat din elafgift

Du kan få nedsat elafgiften, hvis elvarme er den primære opvarmningsform i din bolig eller sommerhus.

  • Du kan kun få nedsættelsen, hvis elvarme er den primære opvarmningsform i din helårsbolig. Fra den 1. februar 2019 gælder det også for dit sommerhus.
  • Elvarme defineres som alle former for elvarme – også varme fra varmepumper

Nuværende elreduktion

Din reduktion, som reguleres løbende for den del af dit forbrug, der er højere end 4.000 kWh per år er: 1,115 kr. per kWh inklusive moms.

Sådan opnår du reduktion på regningen

1. Tjek din BBR-meddelelse
Det skal fremgå af boligens BBR-meddelelse, at opvarmningsformen er elbaseret.
Hvis det ikke fremgår af din BBR-meddelelse, at du har elvarme som primær opvarmningskilde, skal du ringe og få dette ændret hos din kommune. Før det er ændret, kan vi ikke registrere dig med elvarme, og du kan derfor ikke få reduktionen.

2. Send os din BBR-meddelelse
Hvis det fremgår af din BBR-meddelelse, at du har elvarme som primære opvarmningskilde, og i forvejen ikke får reduktionen, kan du sende din BBR-meddelelse til kundecenter@seas-nve.dk eller kontakte os på telefon 70 29 29 29 på hverdage mellem klokken 9.00 og 17.00, så registrerer vi din ansøgning om reduktion, og reduktionen vil fremgå på din næste elregning.

3. Registrering af dine oplysninger
Når du er blevet registreret med elvarme, vil du modtage en bekræftelse.
På SKAT’s hjemmeside kan du læse mere om regler for elektricitet til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift)

Er du i tvivl, om du allerede får elvarmereduktion?

Hvis du er tvivl, om du allerede får reduktionen, kan du altid tjekke din elregning. Her vil der altid stå, hvis du får reduktionen.

Sådan fremgår reduktionen på din regning:

Er du privatkunde hos SEAS-NVE, kan du finde dine regninger på din selvbetjening

Er du fritaget for digital kommunikation og betaler via Betalingsservice, kan du se din regning i din Betalingsserviceoversigt.

Du har ansvaret for at registrere din bolig

Det er dit ansvar som kunde at få registreret din boligs elvarme i BBR-registret og informere SEAS-NVE om det.

Har du elvarme som primær opvarmningskilde, skal du huske, at du selv har ansvaret for at informere os, hvis du ikke længere er berettiget til reduktionen. Det er strafbart for elvarmekunder at undlade at informere os, når betingelserne for reduktionen bortfalder.

Dog kontrollerer vi jævnligt, om du stadig er berettiget til reduktionen. Er dette ikke tilfældet, bortfalder reduktionen automatisk.

Vær opmærksom på

– Det er muligt at få reduktion tilbage i tid. For sommerhuse er det dog tidligst fra den 1. februar 2019.

– Det kræver dog, at du kan fremvise dokumentation for, at der har været elvarme som primær opvarmning. Som din elleverandør sender vi anmodningen videre til dit netselskab, som træffer den endelige beslutning.

– Du kan kun få reduktionen, hvis din bolig er opført som elopvarmet i Bygnings- og Boligregistret (BBR), og elektricitet er din primære opvarmningskilde.