Spørgsmål og svar om at aflæse måler

Få hurtigt svar

Nej, har du en fjernaflæst elmåler, så bliver dit elforbrug aflæst automatisk – helt uden at du skal gøre noget. Det betyder, at dit netselskab løbende aflæser din elmåler og sikrer, at du bliver afregnet korrekt i forhold til dit elforbrug.

Du får besked fra distributionsselskabet, når det er tid til at aflæse din gasmåler. Det sker, når vi bliver tilmeldt som din nye naturgasleverandør og ved årsaflæsninger. Du skal selv aflæse gasmåleren og indberette din aflæsning til distributionsselskabet.

Se under afsnittet om flytning, hvis du skal flytte

Når du aflæser gasmåleren, skal du læse tallene fra venstre mod højre. Du skal ikke aflæse de røde tal.

Har du ikke en fjernaflæst elmåler, så skal du i de fleste tilfælde selv aflæse din måler. Du vil modtage et aflæsningskort eller på anden måde blive kontaktet af dit netselskab, når det er tid til at aflæse måleren.

Du modtager en besked fra dit distributionsselskab, når det er tid til at aflæse din gasmåler. Distributionsselskabet bruger aflæsningen til at lave din årsopgørelse.

selvbetjening

Følg dit forbrug på din selvbetjening

Har du en fjernaflæst elmåler, kan du nemt se dit elforbrug på din selvbetjening. Dit naturgasforbrug kan du selv indtaste hver måned og følge på samme måde. Tilmeld dig på et øjeblik med dit NemID.

Læs om selvbetjeningen

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Ring til os på 70 29 29 29, så hjælper vi dig.
Du er også velkommen til at skrive til os på kundecenter@seas-nve.dk

Vi er klar til at hjælpe dig mellem klokken 8.30 og 16.00 på alle hverdage.