Meld flytning

Skal du flytte?

Du kan hurtigt og nemt melde flytning af el og naturgas og samtidig beholde dine fordele. Du skal altid afmelde den bolig, du flytter fra, og kan tilmelde din nye bolig, hvis du fortsat vil have el og naturgas fra os.

Tilmeld bolig el

Afmeld bolig el

Tilmeld ny bolig naturgas

Afmeld bolig naturgas

Meld flytning for udlejningsejendomme

Er du administrator for private eller offentlige udlejningsejendomme? Så kan du melde tilflytning og fraflytning for dine lejere her.

Meld flytning for virksomheder

Skal din virksomhed flytte, kan du melde fraflytning og tilflytning af både el og naturgas her.

Spørgsmål og svar om flytning

Det gør du nemmest og hurtigst ved at melde flytning her på siden. Du kan både framelde el og naturgas for din nuværende bolig og tilmelde det i din nye.

Du kan også ringe til os på 70 29 29 29.

Du modtager du din slutopgørelse senest 6 uger efter, at du har opsagt din aftale med os. Du modtager slutopgørelsen på samme måde, som du ellers modtager vores regninger – typisk på din online selvbetjening.

Meld straks flytning her på siden, eller ring til os på 70 29 29 29. Så framelder vi el og naturgas i din tidligere bolig og tilmelder din nye, hvis du ønsker det.

Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, at vi kan ramme flyttedatoen, når du afmelder for sent. Du hæfter ifølge reglerne for forbruget, så længe du ikke er afmeldt, men vi vil gøre vores bedste for at finde en løsning.

El: Hvis du skal flytte, skal du give os besked senest 14 dage, før du flytter.

Naturgas: Skal du flytte, skal du aflæse gasmåleren på både din tidligere og nye adresse og give os besked på selve den dag, du flytter.

Husk, at du både skal afmelde din tidligere adresse og tilmelde din nye. Du hæfter nemlig for forbruget på din tidligere adresse, indtil du afmelder den. Det er derfor vigtigt, at du får den afmeldt til tiden, så du kun betaler for dit eget forbrug.

Betaler du dine regninger a conto, er dit forventede forbrug beregnet på baggrund af de tidligere beboers årsforbrug.

Ønsker du at ændre det forventede elforbrug, kan du aflæse elmåleren og ringe til os på 70 29 29 29. Så ser vi, om vi kan ændre det.

Vil du have ændret dit forventede årsforbrug af naturgas, skal du kontakte dit distributionsselskab og høre, om de vil ændre det. Hvis distributionsselskabet ændrer dit forventede årsforbrug, giver de os besked.

Ja, du skal også betale den sidste a conto regning, som er lavet i vores system, før vi fik besked om din flytning. Vi modregner det beløb, du eventuelt har betalt for meget på din slutopgørelse.

Vil du afmelde el eller naturgas i din nuværende bolig over telefonen til kundeservice, skal vi bruge din flyttedato, din nye adresse og din nuværende adresse eller dit kundenummer. Hvis det drejer sig om naturgas eller en ikke-fjernaflæst elmåler, skal vi også bruge en aflæsning.

Vil du tilmelde din nye bolig over telefonen til kundeservice, skal du have disse oplysninger klar:

– flyttedato
– din nye adresse
– dit CPR-nummer
– din e-mailadresse
– dit telefonnummer
– aflæsning af din naturgas- eller elmåler

Hvis vi ikke modtager din aflæsning på flyttedatoen, estimerer dit elnetselskab dit elforbrug og dit distributionsselskab dit naturgasforbrug.

Tag din naturgas- og elaftale med

Du kan fortsat få el og naturgas fra os, uanset hvor i Danmark du flytter hen. Du skal blot framelde din nuværende

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Ring til os på 70 29 29 29, så hjælper vi dig.
Du er også velkommen til at skrive til os på kundecenter@seas-nve.dk

Vi er klar til at hjælpe dig mellem klokken 8.30 og 16.00 på alle hverdage.