Sådan beregnes din elafgift, hvis du både har elvarme og solceller

Sådan bliver din elafgift beregnet, hvis du har solcelleanlæg

SKAT har den 28. september 2015 præciseret, hvordan elafgiften skal beregnes for kunder, der både har elvarme og solceller. For at få den reducerede elafgift skal følgende betingelser være opfyldt.

  • Det pågældende solcelleanlæg skal enten være omfattet af årsbaseret nettoafregning eller timebaseret nettoafregning. Er anlægget ikke omfattet af en af disse nettoafregningsordninger, skal der betales fuld afgift af al el købt fra forsyningsnettet.
  • Boligen skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som en helårsbolig, der primært er opvarmet med el. Desuden skal man være registret som elvarmekunde hos sit lokale netselskab.

Timebaseret nettoafregning

Eksempel 1 – Årsbaseret afregning

Målt leveret solcelle-el til det kollektive net: 3.000 kWh
El omfattet af årsbaseret nettoafregning: 3.000 kWh
Målt elforbrug leveret fra det kollektive net: 8.000 kWh
Solcelle-el der modregnes 3.000 kWh
Elforbrug til fuld afgift 1.000 kWh
Elforbrug til elvarmesats 4.000 kWh

Eksempel 2

Målt leveret solcelle-el til de kollektive net: 5.000 kWh
El omfattet af årsbaseret nettoafregning: 5.000 kWh
Målt elforbruget leveret fra det kollektive net: 6.000 kWh
Solcelle-el der modregnes 5.000 kWh
Elforbrug til fuld afgift 0 kWh
Elforbrug til elvarmesats 1.000 kWh

Timebaseret nettoafregning

Eksempel 1

Målt leveret solcelle-el til de kollektive net: 3.000 kWh
El omfattet af årsbaseret nettoafregning: 3.000 kWh
Målt elforbruget leveret fra det kollektive net: 8.000 kWh
Solcelle-el der modregnes 3.000 kWh
Elforbrug til fuld afgift 1.000 kWh
Elforbrug til elvarmesats 4.000 kWh
Solcelle-el, der er solgt til nettet 500 kWh

Eksempel 2

Målt leveret solcelle-el til de kollektive net: 5.000 kWh
El omfattet af årsbaseret nettoafregning: 5.000 kWh
Målt elforbruget leveret fra det kollektive net: 6.000 kWh
Solcelle-el der modregnes 5.000 kWh
Elforbrug til fuld afgift 0 kWh
Elforbrug til elvarmesats 1.000 kWh
Solcelle-el, der er solgt til nettet 2.000 kWh