Grøn el med nyt mærke

Det nye bladmærke er din garanti for, at den grønne strøm kommer 100 % fra vedvarende energikilder. Vores grønne elprodukt Sol&Vind har fået ét bladmærke.

Det nye bladmærke gør det nemmere at vælge grøn el

Den 1. september 2020 introducerede Forbrugerombudsmanden et nyt bladmærke. Det skal gøre det nemmere at vælge grøn strøm. Klimavenlige elprodukter kan nu få ét eller to bladmærker.

Elprodukter med ét bladmærke

Baseret 100 % på vedvarende energikilder, hvor vi køber certifikater, der svarer til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to bladmærker

Ud over kravene til ét bladmærke skal elselskabet lave klimatiltag, som reducerer udledningen af CO2 og andre drivhusgasser svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet i elnettet. Det gælder alle elselskaber. Men du har garanti for, at dit elforbrug er dækket af vedvarende energikilder.

Sol&Vind lever op til kravene til ét bladmærke i den nye mærkningsordning for grøn strøm

Grøn strøm fra danske vindmøller og solceller

Vi vil gerne hjælpe dig med at gøre dit valg af el så grønt som muligt. Derfor har vi udviklet det klimavenlige elprodukt Sol&Vind.

Her kommet strømmen 100 % fra vedvarende energikilder og lever op til kravene til et bladmærke. Vi håber, rigtig mange andre har lyst til at være med, så vi sammen kan sætte ekstra fart på den grønne omstilling.

Hvorfor vælge Sol&Vind?

  • Du får garanti for, at dit elforbrug bliver dækket 100 % af vedvarende energikilder.
  • Sol&Vind lever op til Forbrugerombudsmandens krav til et bladmærke.
  • Du vælger el fra solceller og vindmøller og bidrager til den grønne omstilling.

Få svar på dine spørgsmål om Sol&Vind

Elnettet i Danmark tillader desværre ikke, at vi leverer grøn el direkte til din husstand. Al el bliver blandet sammen i nettet, så det du får leveret, er en blanding af el fra fossile og vedvarende energikilder. Sådan er det for alle elselskaber, og der er ingen, der kan levere ren grøn el til dig – selv om nogle påstår det modsatte.

Alligevel bliver dit elforbrug grønt, når du vælger Sol&Vind . Vi kan nemlig garantere, at den mængde strøm du bruger, kommer fra danske solcelleanlæg og vindmøller. Bruger du fx 5.000 kWh, sikrer vi med de såkaldte RECS-certifikater, at der bliver sendt 5.000 kWh grøn el ind i elnettet. Dermed er du med til at sætte fart på efterspørgslen på klimavenlig strøm og dermed på omstillingen til en grønnere elproduktion.

Energi fra vindmøller og solcelleanlæg er generelt blevet billigere, men det er stadig dyrere at producere vedvarende energi end fossil energi. Merprisen bliver dog mindre og mindre, og i dag er den helt nede på 2 øre ekstra per kWh. Det betyder, at en familie med et årsforbrug på 4.000 kWh betaler omkring 80 kroner ekstra om året at få et grønnere elforbrug.

Forbrugerombudsmanden ville gøre det nemmere for forbrugerne at vælge grøn strøm. Derfor introducerede hun den 1. september 2020 mærkningsordningen for grøn el. Den indeholder en række krav, som elselskaberne skal leve op til, hvis de vil kalde deres el for grøn eller klimavenlig. Hvis et elprodukt fx har ét bladmærke som Sol&Vind , så kan du som forbruger være sikker på, at strømmen kommer 100 % fra vedvarende energikilder.

Vi sikrer os, at strømmen kommer 100 % fra vedvarende energikilder ved at købe RECS-certifikater, der også kaldes grønne garantier eller oprindelsesgarantier. De dokumenterer, at der bliver produceret en mængde strøm af danske vindmøller og solcelleanlæg, som svarer til dit elforbrug. Så jo flere, der køber el med grøn garanti, jo mere bliver der produceret.

Når en elproducent har fremstillet el med vedvarende energikilder, får de udstedt RECS-certifikater til det givne antal kWh. Når vi køber den grønne strøm af producenten, køber vi certifikaterne med som dokumentation for oprindelsen. Certifikatet på den grønne energi kan kun sælges én gang.

RECS står for Renewable Energy Certificate System, og certifikaterne bliver udstedt og kontrolleret i overensstemmelse med internationale regler for handel med vedvarende energi. Herhjemme udstedes de af Energinet.dk.

Vi kan desværre ikke tilbyde et grønt elprodukt med to bladmærker endnu. Men vi arbejder hele tiden på at udvikle elprodukter som Sol&Vind , der kan bidrage yderligere til den grønne omstilling, og vi håber, at vi i fremtiden kan tilbyde et elprodukt med to bladmærker.

Når du vælger Sol&Vind bliver dit elforbrug grønt, fordi den mængde el du bruger, bliver produceret af vindmøller og solceller. Bruger du fx 2.000 kWh om året, og du har valgt Sol&Vind, så garanterer vi, at vi køber 2.000 kWh fra danske solcelleanlæg og vindmøller. Det kan vi dokumentere gennem de såkaldte RECS-certifikater, som garanterer strømmens oprindelse fra vedvarende energikilder.

Så jo flere, der køber grøn el, jo større bliver efterspørgslen på vedvarende energi, og jo flere solcelleanlæg og vindmøller bliver der bygget.

Vi tilbyder BasisEnergi Sol&Vind og FastEnergi Sol&Vind. Med BasisEnergi Sol&Vind får du en variabel elpris, der følger markedsprisen hvert kvartal, mens den for FastEnergi Sol&Vind er den samme i hele perioden.

Ja, når du vælger Sol&Vind , får du adgang til de samme fordele og muligheder, som du gør med vores andre elprodukter. Du kan fx optjene bonus, bruge online selvbetjeningen og få gratis, personlig energirådgivning. Det gælder både, hvis du er ny kunde hos os, og hvis du skifter til Sol&Vind fra et andet elprodukt.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Ring til os på 70 29 29 29, så hjælper vi dig.
Du er også velkommen til at skrive til os på kundecenter@seas-nve.dk

Vi er klar til at hjælpe dig mellem klokken 8.30 og 16.00 på alle hverdage.