Privatlivspolitik for SEAS-NVE

Dataansvarlige

De juridiske enheder, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Andel Holding A/S
CVR-nr. 25784413
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Og

SEAS-NVE Strømmen A/S
CVR-nr. 24213528
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Og

SEAS-NVE Finans A/S
CVR-nr. 25784499
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Baggrund

Denne privatlivspolitik har til opgave at informere dig om behandling af dine personoplysninger, herunder hvordan SEAS-NVE indsamler, anvender og beskytter dine oplysninger. SEAS-NVE behandler dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelsesretlige regler.

Når der i denne politik skrives SEAS-NVE, gælder betegnelsen for Andel Holding A/S, SEAS-NVE Strømmen A/S og SEAS-NVE Finans A/S. Når du via SEAS-NVE’s hjemmesider tilmelder dig vores magasin Energi & Bolig eller opretter en jobagent er den dataansvarlige Andel Holding A/S. Når der behandles personoplysninger indsamlet i forbindelse med oprettelsen af dig som el,- eller gaskunde, tilmelding og brug af din selvbetjening på seas-nve.dk/login eller skriftlige spørgsmål til Kundecenter ligger dataansvaret hos SEAS-NVE Strømmen A/S. Når du vælger at optage et lån til betaling af et gasfyr, bliver dine personoplysninger behandlet af SEAS-NVE Finans A/S som Dataansvarlig.

Hvornår bliver dine personoplysninger indsamlet

SEAS-NVE indsamler dine personoplysninger ved indgåelsen af en el, – eller naturgasaftale, når du gør brug af tjenester på SEAS-NVE’s hjemmesider, så som oprettelse af jobagent, bestilling af vores magasin Energi & Bolig, tilmelding til betalingsservice, tilmelding af COOP bonusordning, melder flytning, stiller spørgsmål til vores Kundecenter eller tilmelder dig din selvbetjening på seas-nve.dk/login, og gør brug af kontakt formular i korrespondance med SEAS-NVE. Behandlingsgrundlaget sker ud fra dit samtykke, eller i ønsket om at indgå en aftale med SEAS-NVE.

Personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis navn, adresse, e-mail, måledata mv. Du vil altid blive informeret, inden vi indsamler personoplysninger om dig.

Formål med behandling af dine personoplysninger og behandlingsgrundlag

El og naturgas Aftaler

SEAS-NVE indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger til brug for opfyldelse af en el, eller naturgasaftale og administration af levringsforholdet. SEAS-NVE indhenter og behandler personlige kreditoplysninger om dig til kreditvurdering og sikkerhedsstillelse. Vi behandler også dine personoplysninger for at få et større kendskab til dig som kunde, samt til undersøgelser, statistik og analyser med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologi.

SEAS-NVE indhenter og behandler dit personnummer når du er el kunde i forbindelse med leverandørskifte eller tilflytning, da SEAS-NVE er forpligtet hertil i henhold til markedsforskrift H1, Skift af elleverandør, flytning mv. Denne forpligtelse indebærer at vi videregiver dit personnummer til DataHub. Læs mere om DataHubben på Energinet.dk’s hjemmeside, energinet.dk/EL/DataHub. Personnummeret behandles også af SEAS-NVE til administration af kundeforholdet.

I særlige tilfælde kan SEAS-NVE behandle følsomme oplysninger om dig eller andre i din husstand, eksempelvis helbredsoplysninger eller oplysninger om hjælpeløs adfærd. Behandlingen af følsomme oplysninger vil ske på baggrund af afbrydelsessituationer hvor en afbrydelse vil udgøre en risiko for dig eller andre i din husstand.

SEAS-NVE’s grundlag for at behandle personoplysninger om dig er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt), og litra f (legitim interesse), artikel 9, stk. 2, litra c, Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 2, og Markedsforskrift H, afsnit 4.

SEAS-NVE har en legitim interesse i at kunne anvende dine personoplysninger til statistik og analyser med henblik på at forbedre vores service.

Hjemmesider

Vi ønsker at give dig den bedst mulige service, og indsamler derfor personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmesider samt vores selvbetjeningsløsning seas-nve.dk/login. Vi indsamler viden om dig ved hjælp af cookies, for at få et større kendskab til dig som kunde, med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier.

Du kan læse mere i vores Cookiepolitik, og du kan altid afvise eller slette cookies.
SEAS-NVE anvender cookies og andre teknologier til funktionalitet, analyse og markedsføring, når du anvender vores hjemmesider samt seas-nve.dk/login. En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer, for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. En cookie er en passiv fil, og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. En cookie er anonym og indeholder ingen personoplysninger.

Læs mere om SEAS-NVE’s brug af cookies på seas-nve.dk/cookies

SEAS-NVE’s grundlag for at behandle personoplysninger om dig er samtykke i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. (samtykke)

Watts

Når du benytter dig af vores app Watts bruger SEAS-NVE dine personoplysninger til at levere tjenester vedr. dit energiforbrug til dig. Vi bestræber os på at vise indhold, der er relevant, interessant og personligt til dig. SEAS-NVE benytter dine boligoplysninger til optimering af de energianalyser som ligger bag de visninger du kan se i Watts. Derudover bliver boligoplysningerne benyttet til at sammenligne din boligs energiforbrug med lignende boliger.

SEAS-NVE bruger dine oplysninger til at vise din boligs energiforbrug samt til en række understøttende energianalyser som fx ti at estimere det forventede energiforbrug. Derudover bruges dine forbrugsdata som input til profilerings- og energioptimeringsalgoritmer, som i sidste ende skal hjælpe dig til en bedre energiudnyttelse i din bolig.
SEAS-NVE’s grundlag for at behandle personoplysninger om dig er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (legitim interesse).

SEAS-NVE’s legitime interesse er at forbedre Watts, bevare vores forhold til dig og beskytte alle brugere, foretage analyse af hvem der bruger Watts og hvilke funktioner brugerne anvender.

Markedsføring

Hvis du har givet et samtykke til markedsføring, behandler SEAS-NVE dine personoplysninger for at kunne sende markedsføringsrelaterede aktiviteter. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring fra SEAS-NVE.

Vi indsamler oplysninger om din færden på digitale platforme til statistiske formål og profilering af dig, for at kunne tilbyde de bedst mulige produkter og services til dig. Du har ret til at frabede dig at blive profileret, hvis ikke du ønsker profilering kan du kontakte vores Kundecenter.

Ved udsendelser af markedsføringsmateriale samt servicemeddelelser, indsamler vi oplysninger om åbning af e-mails, samt brugen af links, for løbende at kunne forbedre markedsføringsmaterialet og målrette markedsføring mod dine interesser.

SEAS-NVE’s grundlag for at behandle personoplysninger om dig er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke) og litra f (legitim interesse).

SEAS-NVE’s legitime interesse er at kunne indsamle oplysninger til statistiske formål til optimering af vores markedsføring, forbedre produkter og services, samt identificere og fejludbedre processer.

Finansieringsaftaler

SEAS-NVE behandler dine personoplysninger, hvis du ønsker at bruge SEAS-NVE Finans A/S som långiver til et nyt naturgasfyr. De oplysninger du giver i forbindelse med ansøgning om lån sendes via krypteret forbindelse. For at optage et lån ved SEAS-NVE Finans A/S skal du være naturgaskunde hos SEAS-NVE, og du skal derfor være opmærksom på at dine personoplysninger videregives til SEAS-NVE Strømmen A/S.

SEAS-NVE indhenter personoplysninger om dig, som vi risikovurdere for at opfylde hvidvaskloven og modvirke hvidvask af penge. Personoplysninger der er indhentet i henhold til hvidvaskloven og som ikke er generelle personoplysninger, bliver kun behandlet med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

SEAS-NVE’s grundlag for at behandle personoplysninger om dig er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra b, kreditaftaleloven og hvidvaskloven.

Hvilke personoplysninger behandler SEAS-NVE om dig

SEAS-NVE behandler kun oplysninger om dig som er relevante for de serviceydelser vi skal levere til dig, og administration af løbende aftaleforhold mellem dig som kunde eller som leverandør.

Kategorier af personoplysninger SEAS-NVE behandler:

• Kontaktoplysninger, navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
• Personoplysninger der omhandler din aftale, aftagenummer, målenummer, måledata, kundenummer, afregningsform, installationsnummer, brugernavn, korrespondanceoplysninger.
• Bank og betalingsoplysninger, indkomst, kreditvurdering, årsopgørelse, skatteoplysninger.
• Personnummer eller CVR-nummer.
• Kundenummer hvis du er en del af bonusordninger.
• Oplysninger vedrørende klagesager.
• Eventuelle oplysninger om flytning, død og konkurs.
• Strømafbrydelser.
• Loginoplysning til din selvbetjening på seas-nve.dk/login
• Optagelser af telefonsamtaler med SEAS-NVE’s Kundecenter.
• Oplysninger om din boligs opvarmningsform, boligstørrelse, personer i din husstand.
• Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester.
• Eventuelle lovovertrædelser, med henblik på anmeldelse til myndigheder.

Personoplysninger der er indhentet hos tredje person

SEAS-NVE indhenter i visse tilfælde personoplysninger om dig fra tredje personer. Følgende kan levere personoplysninger om dig:

• Offentlige myndigheder, og det statsejede Energinet.
• Kreditoplysningsbureauer.
• Ejendomsmæglere, boligselskaber og andre udlejere der opretter dig som kunde.
• Installatører i forbindelse med din serviceaftale.
• Offentlig tilgængelige kilder, herunder CPR-registreret.
• Personer i din husstand som tilmelder sig selv og dig som kunde hos SEAS-NVE.

Videregivelse af personoplysninger

SEAS-NVE kan i visse tilfælde videregive dine personoplysninger. Dine personoplysninger kan blive videregivet til selskaber inden for SEAS-NVE koncernen, dog ikke Fibia P/S og CLEVER A/S. Dine personoplysninger kan videregives til andre dataansvarlige herunder offentlige myndigheder, Energinet og distributionsselskaber, hvis der foreligger hjemmel i lov, domstolsafgørelse, forskrift eller pålæg fra en offentlig myndighed, eller hvis du har afgivet specifikt samtykke hertil.

SEAS-NVE er berettiget til at videregive dine personoplysninger til DataHubben når der indgås aftale om levering af el i henhold til Markedsforskrift H1, Skift af elleverandør, flytning mv.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, medmindre du har afgivet specifikt samtykke hertil.

Behandling hos databehandlere

SEAS-NVE overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til databehandlere. Brugen af databehandlere kan være i forbindelse med eksterne leverandører som SEAS-NVE samarbejder med for at støtte sin virksomhed, for eksempel leverandører af tjenester, udvikling, drift, teknisk support, leverancetjenester, hosting og finansielle ydelser.

Når vi overlader dine personoplysninger til SEAS-NVE’s databehandlere, er der indgået databehandleraftaler, der bliver indhentet årlige audits og dine personoplysninger bliver behandlet efter instruks fra SEAS-NVE. Dine personoplysninger bliver kun behandlet af databehandlere til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Databehandleraftalen indeholder forpligtende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren skal efterleve, således at SEAS-NVE’s høje sikkerhedsmæssige niveau bibeholdes og de databeskyttelsesretlige krav efterleves.

Overførsler til lande uden for EU/EØS

Når SEAS-NVE behandler dine personoplysninger via en databehandler, kan dine personoplysninger undtagelsesvis blive behandlet i lande uden for EU/EØS. Overførelsesgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 46 om fornødne garantier herunder Privacy Shield eller EU Kommissionens Standardbestemmelser for at sikre, at databehandlerens databeskyttelsesniveau er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Samtykke

Når vi behandler dine personoplysninger ud fra et samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 7, behandler vi dine personoplysninger med det i samtykket angivne formål. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Såfremt du tilbagekalder et samtykke, vil det ikke berøre lovligheden af den behandling SEAS-NVE har foretaget før du trak dit samtykke tilbage.

Hvis vi ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end det oprindelige, beder vi dig om et nyt samtykke, før vi påbegynder behandling. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Periode for opbevaring

SEAS-NVE opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde formålet, eller indtil du beder SEAS-NVE om at slette eller du tilbagekalder et samtykke, dog i en længere periode, hvis SEAS-NVE er forpligtiget hertil i medfør af lovgivning.

Personoplysninger indsamlet i henhold til hvidvaskloven opbevares i indeværende år + 5 år efter aftalens ophør eller den sidste transaktions gennemførelse. I aftaleforhold mellem SEAS-NVE og dig som kunde gemmes bogføringsmateriale i indeværende år + 5 år i henhold til bogføringsloven.

I tilfælde af konkrete sager eller tvister kan SEAS-NVE undtagelsesvis gemme dine personoplysninger i en længere periode.

Sletning af dine personoplysninger vil kunne medføre at SEAS-NVE ikke længere vil kunne levere tjenesteydelser eller opretholde et aftaleforhold til dig hvis du er el. – eller gaskunde samt låntager.

Sikkerhed

For at sikre dine personoplysninger bedst muligt og undgå uautoriseret adgang, ændring, tab, forvanskning eller anden form for misbrug, anvender SEAS-NVE en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger beskrevet i interne politikker og retningslinjer, herunder men ikke udtømmende, adgangskontrol, backup, kryptering, logning, antivirus, firewall, uddannelse mv.

Vores medarbejdere og databehandlere er underlagt tavshedspligt, med hensyn til de personoplysninger der bliver behandlet i SEAS-NVE.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Dine personoplysninger kan rekvireres ved at henvende dig til SEAS-NVE ’s Kundecenter på tlf. 70292929 eller www.seas-nve.dk. Sletning af dine personoplysninger vil kunne medføre, at du ikke længere kan være kunde hos SEAS-NVE eller at vi ikke længere kan levere en tjenesteydelse.

Klageadgang

Hvis du vil klage over SEAS-NVE’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

Du kan læse mere om Datatilsynet, og se tilsynets vejledning om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. 1300 København K
Tlf. 33193200
Mail: dt@datatilsynet.dk

SEAS-NVE Strømmen A/S
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
Telefon 70 29 29 29, CVR nr. 242 135 28
kundecenter@seas-nve.dk, www.seas-nve.dk