Kan jeg få reduceret min elafgift?

Ja, hvis din bolig opfylder kravene:

  1. El er din primære opvarmning i din helårsbolig, dit sommerhus eller din feriebolig til eget brug.
  2. Din bolig opfylder betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Kan du sige ja til de 2 krav? Så kan du skære toppen af elafgiften på den del af dit forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.

Hvad betyder det i kroner og øre?

En hel del. I 2021 er din elafgift beregnet ud fra disse satser, hvis du har ret til reduktion:

Forbrug op til 4.000 kWh/år – 112,50 øre/kWh fra 1. januar 2021.
Forbrug over 4.000 kWh/år – 1 øre/kWh (besparelse: 111,50 øre/kWh) fra 1. januar 2021.

Hvordan søger jeg?

  1. Tjek, at du har: Jordvarmeanlæg, luft-til-luft varmepumpe, luft-til-vand varmepumpe eller ganske almindelig elvarme.
  2. Tjek, om du allerede har reduceret elafgift. Hvis du har, kan du se det på din regning.
  3. Tjek, at din bolig er registreret i BBR som helårsbolig, sommerhus eller feriebolig til eget brug. Og med el som primær opvarmning. Tag fat i din kommune, hvis du er i tvivl.
  4. Download skema (pdf) og udfyld det.
  5. Send skemaet til din kommune. Kommunen skal bekræfte, at din bolig opfylder kravene, og fra hvilken dato de er opfyldt.
  6. Send skemaet retur til os på elvarme@energi.seas-nve.dk, når kommunen har godkendt det.
  7. Vigtigt! Ændrer du opvarmningsform, skal du huske at give os besked.

Når vi har registreret reduktionen i vores system, vil du få reduceret din elafgift fra den dato, kommunen oplyser på skemaet. Dog maksimalt 3 år tilbage. Eller fra den 1. februar 2019, hvis det gælder dit sommerhus (da muligheden for elreduktion for sommerhuse først blev vedtaget i finansloven for 2019).