Forstå gasregningen

Det vigtigste, du skal vide om dine gasregninger, er:

  • At de dækker dit forbrug af naturgas. Dit distributionsselskab sender dig en seperat regning for transport samt skatter og afgifter.
  • Du får 4 acontoregninger om året. Som udgangspunkt er de lige store.
  • Din årsafregning kommer en gang om året og viser dit samlede forbrug af gas for det sidste år. Den er baseret på din aflæsning til dit distributionsselskab. Sammen med din årsafregning får du også din første acontoregning for det kommende år.

Sådan regner vi din årsafregning ud

Eksempel på gasregning


1. Acontoregning for perioden

Her kan du se, hvad du skal betale forud i den næste periode. Beløbet er det første af i alt 4 acontoregninger for det kommende år. Og er fastsat ud fra, dit forventede årsforbrug, som er ligeligt fordelt over året.

Her dækker den fra den 1. maj til 31. oktober. Og kunden skal betale 3.052,07 kr.

2. Opgørelse af historisk periode

Her kan du se, hvor meget du har betalt i abonnement, samt hvor meget gas, du har brugt i den tidligere periode. Du kan også se, hvor meget der er blevet opkrævet aconto – altså hvor meget du allerede har betalt.

I eksemplet har kunden brugt for 2.413,14 kr. mindre, end vi regnede med. Derfor står der minus foran.

3. I alt til betaling

Her kan du se, hvad du skal betale i alt, når opgørelsen er trukket fra eller lagt til den første acontoregning for det kommende år.

I eksemplet har kunden brugt mindre, end vi troede. Og derfor trækker vi de 2.413,14 kr. fra de 3.052,07 kr., som vi forventer, hun kommer til at bruge. Hun skal derfor betale 638,93 kr.

Det spørger andre om

Din acontoregning er baseret på det forbrug, dit distributionsselskab forventer, du har på et år. Det er fastsat ud fra det sidste års forbrug på din adresse.

I stedet for at sende dig én samlet regning, deler vi din forventede udgift op i 4 rater, som du så betaler henover året (en rate hvert kvartal).

På den måde slipper du for at betale det hele på en gang. Og vi kan nå at justere dit forventede årsforbrug, hvis dit forbrug pludselig ændrer sig.

Du skal betale dine acontoregninger hver tredje måned. Betalingerne kan ligge på forskellige tidspunkter på året afhængigt af dit distributionsselskab.

Eksempel på et betalingsmønster:

  • Årsafregning og 1. acontoregning betales i starten af juni.
  • 2. acontoregning betales i starten af september.
  • 3. acontoregning betales i starten af december.
  • 4. acontoregning betales i starten af marts.

Det er dit distributionsselskab, der bestemmer, hvornår vi kan sende årsafregningen til dig. Vi kan nemlig først lave den, når du har aflæst din måler og sendt aflæsningen til dit distributionsselskab.

Vi modregner 1. acontoregning for det nye varmeår i de penge, du har til gode på årsafregningen. Så slipper du for først at få pengene udbetalt for derefter at skulle betale dem til os igen.

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til opvarmning.

Graddage bruges til at fordele dit aflæste forbrug over dagene i afregningsperioden, sådan at det afspejler fordelingen af brugt energi til opvarmning. Du kan læse mere om graddage hos Teknologisk Institut.

For at logge ind i selvbetjening, skal du bruge din mail og adgangskode.

Har du problemer med at logge ind, er der hjælp at hente her.