Hvordan skærer jeg toppen af min regning?

Hold øje med dit forbrug. Laver du lidt om på dine vaner, er der penge at spare på regningen.

I appen kan du dykke ned i dit forbrug. Har du en digital fjernaflæst elmåler, kan du følge dit elforbrug time for time. Så kan du se, hvad der sker, når du tænder og slukker for vaskemaskinen, opvaskeren og computeren.

2 ekstra tips til dig med elvarme:

  1. Du kan søge om at få reduceret din elafgift.
  2. Du kan søge om tilskud til en anden opvarmningsform. Supplerer du f.eks. elvarmen med en luft-til-luft-varmepumpe, kan der være store besparelser at hente.

Er der meget at spare ved at skifte til et andet selskab?

Nej, faktisk ikke! Omkring 80 % af din regning går til skatter og afgifter. Og til at transportere strømmen eller naturgassen ud til din bolig. De sidste godt 20 % kan du selv skrue på. Også hvis du skifter selskab. Men den største besparelse får du ved fx. at bruge din el, når natten er sort og strømmen oftest grøn.

Flere sparetips?

Få gode og enkle råd til en grønnere hverdag her.