Klager og rettigheder

SEAS-NVE er en andelsejet energi- og fibernetkoncern. Vi varetager vores kunder og andelshaveres interesser, når vi skaber energi til, at du kan leve livet.

Vi bestræber os altid på at være din bedste forbindelse ved at give en god og korrekt behandling. Vi betjener hver dag mange andelshavere og kunder, og som alle andre mennesker kan vores medarbejdere naturligvis også begå fejl. Hvis det skulle ske, vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan rette op på det.

Alt efter hvad din klage omhandler, har du to muligheder for at indgive en klage.

Kontakt vores kundecenter

Uanset om du ønsker at tale med os om vores leverancer, din el- eller gasregning eller andet, så skal du altid henvende dig til vores Kundecenter eller til den person eller afdeling, som tager sig af din aftale med os. Vores medarbejdere vil altid gøre alt, hvad de kan for at yde dig den bedste service eller sørge for, at du kommer i kontakt med den rette person, der kan hjælpe dig.

Kontakt vores kundecenter på telefon: 70 29 29 29 eller e-mail: kundecenter@seas-nve.dk

Kontakt vores kundeambassadør, hvis du ønsker at klage over en afgørelse

Kundeambassadøren starter typisk med at tage en snak med dig i telefonen, hvilket i mange tilfælde kan føre til en tilfredsstillende løsning. Hvis det viser sig, at vi har begået fejl i vores kommunikation eller håndtering af sagen, siger vi naturligvis undskyld og retter op på det.

Er sagen mere kompliceret, end hvad der kan løses over telefonen, foretager Kundeambassadøren en grundig vurdering ud fra SEAS-NVE’s egne oplysninger samt din redegørelse og dokumentation. Ud over det rent juridiske aspekt vurderer Kundeambassadøren også almindelig rimelighed fra SEAS-NVE’s side. Vi vil altid strække os langt for at være din bedste forbindelse.

Kundeambassadøren træffer endelig afgørelse på vegne af SEAS-NVE.

Du kan skrive til vores kundeambassadør her.

Dine rettigheder

Hvis du mod forventning ikke er tilfreds med den afgørelse, som SEAS-NVE eller Kundeambassadøren træffer, har du mulighed for at klage til:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 41 71 50 00
Email: post@energianke.dk
Hjemmeside: http://www.energianke.dk/

Du kan også benytte den fælles europæiske klageportal, hvis du vil indgive en klage. Den fælles europæiske klageportal kan være særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/odr. Hvis du indgiver en klage via portalen, skal du angive vores e-mail adresse kundecenter@seas-nve.dk