Priserne på strøm og naturgas ser ud til at stige

El- og gaspriserne er på vej opad, og lige nu forventer vi et vinterhalvår med højere priser på det danske energimarked. Men hvorfor sker det nu?

Det er desværre en blanding af forskellige ting: En rekordvarm og vindstille sommer i Europa er skyld i elprisernes stigning. Faktisk kan din samlede elpris blive omkring 30 % højere de næste 3 måneder sammenlignet med samme periode sidste år.

Vi bruger mere strøm om efteråret
Når det bliver koldere og mørkere, er vi mere indenfor. Derfor bruger de fleste også mere strøm. Og med de høje elpriser på markedet kan vi alle regne med, at vores elregninger stiger. Heldigvis kan du selv gøre lidt for at spare. Et godt sted at starte er at blive mere bevidst om dit forbrug.

Hold øje med dit elforbrug, og spar på din elregning
Vi vil anbefale, at du følger med i hvor meget strøm, du bruger i selvbetjeningen. Her kan du også se alle dine regninger og holde styr på, hvad du har betalt for din strøm. Måske kan du gøre noget anderledes og spare lidt?

4 grunde til at energipriserne stiger

1. For det første har det blæst mindre end normalt. Og det har gjort, at der ikke er blevet produceret lige så meget vindstrøm, som der plejer.

2. For det andet har vejret været tørt og varmt, og derfor har produktionen af strøm fra de nordiske vandkraftværker også har været mindre.

3. Dele af den europæiske gasforsyning kommer med skibe som flydende gas (LNG). Meget af den flydende gas bliver købt i Asien, og Europa får derfor mindre forsyning, sammenlignet med sidste år. Samtidig er de europæiske gaslagre mindre fyldte på nuværende tidspunkt end normalt. Det betyder, at gaspriserne vil være højere i den kommende vinter.

4. Derudover har efterspørgslen på energi været høj, efter at corona-pandemien er stilnet af, og der er kommet gang i markedet igen. Det har gjort, at priserne på råvarer er steget, og at energipriserne er blevet skubbet endnu mere i vejret.

FAQ om højere priser på el og naturgas

Er det kun SEAS-NVE’s priser, der stiger?

Nej, det er hele energimarkedet, der er ramt af prisstigninger. Derfor vil dine energipriser stige, uanset om du er kunde hos SEAS-NVE eller et andet energiselskab. Det er udelukkende prisen på den rene el og gas – og altså ikke prisen på transport og afgifter – som er steget.

Hvor længe regner I med, at priserne er høje?

Priserne på markedet ser ud til at være høje i en del måneder endnu. Det skyldes, at vi forventer en kold og tør vinter. Det øger efterspørgslen på energi og betyder samtidig, at der fortsat ikke vil blive produceret særlig meget vindstrøm og strøm fra vandkraftværker.

Gælder prisstigningerne både variabel og fast pris?

Ja, de prisstigninger, vi har set i den seneste periode, gælder både på variable og på faste priser, som begge er på et meget højt niveau for tiden.

Hvilke fordele er der ved at have en fast pris?

Fordelene ved at fastlåse sin pris er, at man kan sikre sig mod mulige udsving i prisen et stykke tid ud i fremtiden. Kommer der igen en periode med store stigninger som nu, vil man altså ikke blive ramt af det.

Hvilke fordele er der ved at have variabel pris?

Fordelene ved at være på et variabelt produkt er, at hvis kurven vender, og priserne begynder at falde igen, så har man ikke låst sig fast på en pris, mens prisniveauet var højt.

Hvad kan jeg gøre for at spare på min energiregning?

Der er flere ting, du kan gøre for at spare på din energiregning:

  1. Brug selvbetjeningen til at holde øje med dit elforbrug og notere dit gasforbrug. Alene det at være bevidst om dit forbrug gør, at du kan spare op til 10 % på regningen.
  2. Sæt energiforbruget ned, når du kan, og sluk for apparater og varme, når du ikke har brug for det.
  3. Ryk lidt om på dit elforbrug, så du undgår at bruge strøm i den dyre periode fra oktober til marts mellem kl. 17 og 20. Her hæver netselskaberne nemlig prisen for at transportere strømmen hjem til dig, da der er stor belastning på elnettet.

Hvor køber I min strøm fra?

Din strøm bliver, ligesom det er tilfældet for alle andre elhandelsvirksomheder, købt på den nordiske elbørs Nordpool.

Hvor kommer min strøm fra?

Den strøm, vi køber på den nordiske elbørs, Nordpool, indeholder strøm fra mange forskellige kilder, som bliver blandet sammen i elnettet. Derfor er der ingen elselskaber, der kan give dig 100 % vindstrøm i stikkontakten. Til gengæld kan vi give dig grønne garantier, som sikrer, at der produceres nok strøm fra danske havvindmøller til at dække dit årlige elforbrug.

Hvor køber I min gas fra?

Din naturgas bliver købt på den nordiske gasbørs, Gaspoint Nordic. Udover gasbørsen køber vi også biogas fra danske biogasproducenter.

Hvor kommer min gas fra?

I perioden frem til Tyrafeltet åbner igen i 2023, vil din gas komme fra Tyskland, hvor det er en blanding af biogas, gas fra Nordsøen (især Norge) og Rusland samt flydende naturgas, som bliver blandet med biogas fra produktionen her i Danmark.

Er du interesseret i at få en fast pris på din kWh

Med en fast pris på din strøm kan du låse din elpris fast i 12, 24 eller 36 måneder og få lidt mere tryghed i budgettet.