SEAS-NVE, køb strøm, elselskab

6 gode spareråd til naturgas

Cirka 16 procent af boligerne i Danmark opvarmes med naturgas. Naturgas er en af de fossile brændselsformer, der giver den reneste forbrænding, fordi den hovedsageligt bliver til vand og CO2, når den brændes af.

Vælg en gaskedel med A-mærke

Gaskedler er energimærkede, og A-mærkede kedler er mest energirigtige. Især fordi de er kondenserende. Det vil sige, at de også sender varmen i røggassen, der opstår ved forbrænding af naturgassen, videre til husets radiatorer. I de gamle kedler gik denne varme til spilde. 

Gode råd om gasfyret

 1. Gør jævnligt rent omkring dit gasfyr, så tilførslen af luft ikke spærres eller tilstoppes – især hvis du har en kedel med åbent forbrændingskammer.
 2. Vær opmærksom på fugt eller lugt i fyrrummet, da det kan skyldes, at aftrækket fungerer dårligt. 
 3. Du må ikke tildække ventilationsriste i fyrrummet. Det kan medføre kulilteforgiftning. 
 4. Lav en fast aftale med en autoriseret VVS-installatør om eftersyn hvert andet år. Uanset om det er lovpligtigt eller ej. 
 5. Har gasfyret været slukket om sommeren, genstarter det ofte med fabriksindstillingen, der ikke nødvendigvis passer til det aktuelle behov. 
 6. Stiger dit naturgasforbrug, uden at du bruger mere varme eller varmt vand, bør du få fyret undersøgt. 

Skift til en gashybridvarmepumpe 

En gashybridvarmepumpe kombinerer en moderne kondenserende gaskedel med en luftvandvarmepumpe. Dermed kan du dække det meste af opvarmningsbehovet med en mindre varmepumpe og spare gas. Samtidig har du gaskedlen som backup, når det er meget koldt. 

 • Når udetemperaturen er høj, kan varmepumpen dække varme- og varmtvandsbehovet. 
 • Når det bliver koldere, bruges varmepumpen og gaskedlen på samme tid.
 • Når udetemperaturen kommer under et vist niveau, bruges gaskedlen alene. 
 • Varmt vand bliver normalt kun produceret af gaskedlen.

Har du udeføler på dit gasfyr?

Er der udeføler på dit fyr, og vil du være sikker på at have den lavest mulige indstilling, kan du bruge denne metode:

 • Åben radiatortermostaterne cirka 75 procent.
 • Skru ned for effekten på gasfyret lidt efter lidt.
 • Når det ikke længere føles varmt nok i din bolig, skruer du lidt op igen.
 • Fyret har nu den lavest mulige, men stadig behagelige indstilling.

Husk, at du altid bør holde det varme brugsvand over 55 grader, for at undgå bakteriedannelse i varmtvandsbeholderen.

SEAS-NVE, køb strøm, elselskab