Tyra-renovering ramt af COVID-19

Opstarten af Tyra-feltets gasproduktion udskydes nu til midten af 2023. Det skyldes, at Corona-restriktionerne har tvunget flere leverandører til at skære ned på bemandingen. Produktionen skulle efter planen være genoptaget i juli 2022.

Afslutning af Tyra-renovering udskudt til midten af 2023

Tyra-feltet er Danmarks største gasfelt i Nordsøen, og det seneste år har det været under renovering for at undgå, at dets platforme synker i havet. Derfor er feltets gasproduktion blevet indstillet – i første omgang til 2022. Men på grund af Corona-restriktioner er det udskudt endnu et år – frem til midten af 2023.

Restriktionerne har tvunget flere leverandører til at skære ned på bemandingen, og derfor kan dele af anlæggene ikke leveres til tiden. Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at det får særlige konsekvenser for de danske gaspriser. 

Renovering uden særlige konsekvenser for gaspriserne

Portefølje Manager i SEAS-NVE Strømmen, Rasmus Bøg, forklarer, at selvom Tyra-feltet i øjeblikket er ude af spil, så har vi stadig høj forsyningssikkerhed:

“Både de danske og europæiske gaslagre er fyldte. Så risikoen for kostbare prisudsving er fortsat ret lav.”

På vej mod et robust dansk gasmarked

Når Tyra-feltet igen er i fuld produktion, vil det ikke kunne dække Danmarks samlede behov om vinteren. Men på det tidspunkt vil gasledningen Baltic Pipe, mellem Norge og Polen, også være åbnet. Den skal transportere store mængder af gas hen over Danmark. Rasmus Bøg forklarer:

“Baltic Pipe vil give os to store fordele. Der vil flyde langt mere gas gennem Danmark, som vi kan købe af, hvis vi får behov for det. Og Baltic Pipe vil blive en del af det danske gasnet og skal derfor bidrage til at betale for nettets drift og vedligeholdelse.”

Baltic Pipe vil skabe større sammenhæng mellem det danske og det europæiske gasmarked, og de danske priser vil derfor i højere grad end tidligere følge de europæiske priser.

Naturgasaftaler tilpasset jeres behov

Vi følger udviklingen på naturgasmarkedet og kan derfor rådgive jer i valget af den rette naturgasaftale ud fra jeres risikoprofil og den aktuelle markedssituation.

Vi er altid klar til dialog

Jimmy Dyhrberg Fritzen
Key Account Manager

21 21 56 69
Kontakt på mail

Vil du have en snak med os? Vi ringer dig op!

Du skal blot sende os dine kontaktoplysninger. Så vil en af vores erfarne erhvervssælgere ringe dig op.