Ny gasledning på vej til Lolland-Falster

Den 1. februar 2021 besluttede regeringen at udvide det danske naturgasnet med en ny gasrørledning til Lolland-Falster. Det er en investering, der vil beskytte lokale arbejdspladser, sikre CO2-reduktioner og åbne muligheder for at gøre regionen selvforsynende med biogas.

Stor interesse fra regionens virksomheder

Fem virksomheder har allerede skrevet kontrakt med SEAS-NVE om at aftage gas fra ledningen – deriblandt Nordic Sugar. Derudover har op mod 15 erhvervskunder har vist interesse.

Måske er det også interessant for din virksomhed?

Ny gasledning kan starte biogas-eventyr på Lolland-Falster

I dag har procesvirksomheder på Lolland og Falster ikke mulighed for at aftage natur- eller biogas fra det nationale forsyningsnet. Det strækker sig nemlig kun til Sydsjælland. Men det er der mange gode grunde til at lave om på

Ikke mindst for regionens største virksomhed Nordic Sugar, der med sine to fabrikker i Nykøbing Falster og Nakskov, har et stort behov for energi til proces. I øjeblikket har Nordic Sugar på grund af de begrænsede forsyningsmuligheder fået dispensation til at bruge kulkraft og svær fuelolie i sin sukkerproduktion, men kun til henholdsvis 2021 og 2022.

Det handler om grøn omstilling, egnsudvikling og arbejdspladser

Den nye gasledning fra det nationale forsyningsnet til Lolland Falster vil give Nordic Sugar og andre procesvirksomheder adgang til en konkurrencedygtig energiforsyning, der i stort omfang kan gøres bæredygtig og medvirke til at beskytte hundredevis af lokale arbejdspladser.

I en pressemeddelelse fra klima-, energi-, og forsyningsminister, Dan Jørgensen (S), lyder begrundelsen for regeringens beslutning:

“Det handler om at beskytte truede arbejdspladser og om at sikre grøn omstilling i alle dele af Danmark. Den nye gasledning vil allerede ved etableringen give store CO2-besparelser, og på sigt bliver det en helt CO2-neutral løsning (…).”

Projektets næste fase

I løbet af februar 2021 går Energinet og Evida i gang med forberedelserne til etableringen af den nye gasrørledning. Projektet hedder “Grøn Gas Lolland-Falster” og indebærer blandt andet en miljøvurderingsproces, hvor offentligheden og de berørte myndigheder giver input til projektet.

Lokal biogas kan dække hele regionens forbrug

Med i konsortiet er Nature Energy, der planlægger at opføre to store anlæg til produktion af biogas på basis af restprodukter – såsom roetoppe – fra regionens landbrug. Mange lokale landmænd har allerede tilkendegivet, at de kan levere store mængder biologisk materiale til formålet.

Henrik Iversen, underdirektør i SEAS-NVE Strømmen, fortæller:

“Konsortiets beregninger viser, at det er muligt at opnå en biogasproduktion, der er stor nok til at dække hele regionens forbrug.”

Da produktionen af biogas skal køre kontinuerligt året rundt, men behovet for gas er størst om efteråret, er det helt afgørende, at Nature Energy kan sende dele af sin biogasproduktion på lager, indtil der er brug for den – og det er der, den nye forbindelse kommer ind i billedet.

Overskydende vindkraft kan også blive til biogas

Samtidig med bioforgasning af planterester og andet biologisk materiale arbejder Nature Energy også på, at deres anlæg skal kunne omforme overskydende vindkraft til biogas (P2G).

Henrik Iversen forklarer hvorfor P2G er en af den slags buffer-løsninger, vi får brug for i fremtidens bæredygtige energisystem:

“Vindmøllerne i regionen producerer langt mere strøm, end der er brug for lokalt. Så på tidspunkter med stort udbud og lav efterspørgsel kan det være mere rentabelt at omdanne overskydende vindkraft til biogas, som kan sendes på lager på Sjælland eller i Jylland.”

Kan naturgas spare penge i din virksomhed?

Muligvis. Naturgas kan nemlig være et væsentligt billigere alternativ til f.eks. flaske- eller tankgas og fyringsolie.

Vil du have en vurdering af, om det er rentabelt for din virksomhed at blive tilsluttet gasledningen? Så er du meget velkommen til at kontakte os

link

Få ny viden, inspiration og gode råd på mail

Tilmeld dig vores nyhedsmails til virksomheder og det offentlige. Tag et kig på den seneste nyhedsmail

Tilmeld dig her

Tag en snak med os


Alex Noga
Key Account Manager

21 21 56 69
Kontakt på mail