Bionaturgas fra SEAS-NVE

Bionaturgas kan hjælpe jer med at reducere jeres virksomheds CO2-aftryk. Bionaturgas fra SEAS-NVE er 100% dansk. Tag en snak med os om jeres muligheder.

En vedvarende energikilde

Biogas udvindes af husdyrgødning og vådt organisk affald fra industri og husholdninger.

Biogassen renses for CO2 og svovlbrinte i et opgraderingsanlæg, inden den sendes ud i naturgassystemet.

En energikilde i vækst

Bionaturgas udgør en stigende andel af den naturgas som distribueres i Danmark.

Der er stadig grundlag for at etablere flere biogasanlæg, og der forskes løbende i nye måder at producere biogas.

Fordele ved biogas

Bidrager til fremtidens energisystem
Biogas kan lagres og transporteres over store afstande – og dermed bidrage til at stabilisere fremtidens vindkraft-dominerede energisystem.

Transport
Biogas kan supplere el i den tunge og kollektive transport og dermed bidrage til at reducere CO2-udledningen.

Renere vandmiljø
Biogas bidrager til at reducere udledningen af næringsstoffer. Det giver et renere vandmiljø.

Renere energi til procesindustrien
Biogas kan erstatte fossile energikilder i højtemperaturprocesser i industrien og dermed bidrage til reduceret CO2-udledning.

God gylle retur til landmændene
Landmænd kan bruge den afgassede gylle som gødning. Den er nu fri for klimabelastende metan, indeholder flere mikronæringsstoffer, lugter mindre og optages bedre af afgrøderne.

Recirkulering af næringsstoffer
Recirkulering af næringsstoffer i produktionen af biogas bidrager til en bedre udnyttelse af verdens naturressourcer og en begrænsning af de stigende affaldsproblemer.

Ny gasledning til Lolland-Falster

Et konsortium undersøger mulighederne for at koble Lolland-Falster på naturgasnettet. Det kan gøre øerne selvforsynende med biogas, beskytte lokale arbejdspladser og udnytte overskydende vindkraft mere effektivt. Kontakt os, hvis din virksomhed er interesseret i at aftage natur- og biogas.

Certifikat for køb af bionaturgas

Når biogas opgraderes til naturgassystemet udstedes certifikater. Certifikaterne er dokumentation for, at en vis mængde bionaturgas har erstattet en tilsvarende mængde konventionel naturgas. Certifikaterne gør det muligt at spore bionaturgassen fra det tidspunkt, hvor den bliver tilført naturgasnettet, gennem alle handler, og indtil den bliver solgt til forbrugerne.

Biogassen kan fysisk godt forblive i gasnettet, i f.eks. Jylland, samtidig med at en virksomhed gennem køb af certifikater får dokumentation for, at den erstatter den naturgas, de forbruger på deres lokation på Sjælland.

Hansens Flødeis har valgt biogas

“Vi driver Hansens Flødeis ud fra nogle enkle værdier. En af dem er, at vi gør os umage. En anden er, at vi tager ansvar. Isproduktion er meget ressourcekrævende, så da vi kunne se, at biogas og RECS-certifikater var inden for vores økonomiske rækkevidde, tog beslutningen næsten sig selv.”

Rasmus Eibye
Administrerende direktør og fjerde generations ismand i Hansens Flødeis

link

Få ny viden, inspiration og gode råd på mail

Tilmeld dig vores nyhedsmails til virksomheder og det offentlige. Tag et kig på den seneste nyhedsmail

Tilmeld dig her

Få et certifikat for jeres køb af biogas

Et certificeret naturgasforbrug sender et vigtigt signal om ansvarlighed og moderne virksomhedsledelse.

For at gøre det lettere for jer at kommunikere jeres valg af biogas, får I et certifikat, som I frit kan bruge i f.eks. markedsføring, CSR-rapporter og grønne regnskaber.

Tag en snak med os

Jimmy Dyhrberg Fritzen
Key Account Manager

21 21 56 69
Kontakt på mail

Vil du have en snak med os? Vi ringer dig op!

Du skal blot sende os dine kontaktoplysninger. Så vil en af vores erfarne erhvervssælgere ringe dig op.