Følg jeres energiforbrug

I selvbetjeningen kan I, som erhvervskunde hos os, følge jeres elforbrug – og gasforbrug, hvis jeres gasmåler er timeaflæst.

Det kan være en god idé at tjekke jeres forbrug jævnligt. I kan f.eks. holde øje med energiforbruget på de tidspunkter af dagen eller ugen, hvor I ved, at jeres bygninger står tomme og måske blive klogere på jeres standbyforbrug.

Når I logger ind i selvbetjeningen, kan I nemlig se jeres el- og gasforbrug på time-, dags-, måneds- eller årsbasis. For naturgas kræver det dog, at jeres gasmåler(e) er timeaflæst(e). Har I ikke en timeaflæst gasmåler, kan I se jeres årlige forbrug.

I kan også få hurtigt overblik over jeres aktuelle og tidligere fakturaer og opgørelser. Og se, om de er betalt eller skal betales.

Gå til Min Måler

Min måler Erhverv

Selvbetjening Erhverv vil på sigt erstatte den tidligere selvbetjening. Men indtil videre kan I stadig bruge Min Måler og f.eks. downloade jeres forbrugsdata til Excel.