Skal dine lejere flytte ind eller ud?

Er du administrator for en offentlig eller privat udlejningsejendom, kan du melde flytning for dine lejere her.

Gratis serviceløsning til håndtering af flytninger
Er håndtering af flytninger en administrativ opgave, der fylder meget hos jer, så kan vores gratis serviceløsning måske spare jer både tid og penge. Læs mere om automatiserede flytteprocesser

Tilflytning

Meld tilflytning el

Meld tilflytning naturgas

Fraflytning

  • Brug denne formular, hvis du skal framelde lejeren for boligen.
  • Er der ingen ny lejer, bliver boligselskab eller administrator automatisk tilmeldt i tomgangsperioden.
  • Husk at aflæse elmåleren på flyttedagen, så du har aflæsningen, hvis netselskabet beder om det.

Meld fraflytning el

Frameld naturgas

Husk af aflæse måleren på flyttedagen

Husk at aflæse måleren den dag, din virksomhed eller dine lejere flytter. Så har du aflæsningen, hvis distributionsselskabet eller netselskabet beder om det.

Spørgsmål og svar til administratorer

Nej, du behøver ikke at sende en fraflytning, hvis du tilmelder udlejer eller lejer på samme naturgas- eller elmåler. Så bliver den tidligere bruger automatisk registreret som fraflyttet.

Ja, den side er sikker, og vi overholder i øvrigt de nye og skærpede krav, som de nye regler for behandling af persondata stiller til virksomheder i EU – de såkaldte GDPR-regler, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

For el behøver vi ikke en aflæsning, da du typisk sender flyttemeddelelsen før flyttedagen. Hvis netselskabet har brug for en aflæsning, kontakter de jer.

For naturgas skal vi altid have en aflæsning på til- og fraflytningsdagen, da det er vores opgave som leverandør at sende den til distributionsselskaberne.

Du skal melde flytning af el seneste tre dage før flytningen.

For naturgas skal du melde til- og fraflytning senest fem hverdage efter flyttedagen.

Overholder du ikke tidsfristerne, er der risiko for, at du får en periode mellem fra- og tilflytter, som du betaler for.