Højere priser på el og naturgas

El, naturgas og olie handles på såkaldte energibørser, og priserne reguleres derfor efter forholdet mellem udbud og efterspørgsel. I den seneste tid er energipriserne steget markant, og det er der flere årsager til.

Her kan du få et indblik, i hvad der sker på energimarkedet lige nu.

Hvorfor er el- og naturgaspriserne pludseligt så høje?

Jo større forskellen er mellem udbud og efterspørgsel på energimarkederne, jo større bliver udsvingene i priserne.

Da hele verden pga. corona-pandemien lukkede ned, faldt behovet for energi, og det betød i en kortere periode af foråret og sommeren 2020, at vores variable elprodukt MånedsEl lå helt nede under 20 øre/kWh, og at vores variable naturgasprodukt MånedsGas lå under 100 øre/m3.

Nu står vi i den omvendte situation, hvor hele verden ikke kan få energi nok. Efterspørgslen er derfor højere end udbuddet, og det resulterer i højere priser på energibørserne. Den samme udvikling ses for råvarer som sten, grus, metal og træ, hvor priserne også er steget markant.

De enkelte energiselskaber bestemmer med andre ord ikke selv prisniveauet for el og naturgas. Vores omkostninger og indtjening er de samme, uanset om energipriserne er høje eller lave.

Vil priserne falde igen? – og hvornår?

Der er i øjeblikket en generel forventning i energimarkedet om, at priserne vil begynde at falde i løbet af foråret 2022. Men om priserne vil falde, hvornår de vil begynde at falde, og hvor hurtigt de vil falde, er der ingen, der kan vide.

Udbuddet el og naturgas afhænger af forskellige faktorer, som du kan læse mere om her:

Vores anbefaling

Vi anbefaler, at I som virksomhed løbende følger jeres energiforbrug, og at I grundigt overvejer jeres risikoprofil, på samme måde, som når I f.eks. vælger realkreditlån.

Det er også altid en god idé, at undersøge mulighederne for at sænke virksomhedens forbrug gennem energioptimering.

Se her, hvordan vi kan hjælpe jer med at sænke jeres energiforbrug

Hvad er årsagerne til de stigende energipriser?

Der er flere grunde til at energipriserne er steget, herunder:

1.
Det har blæst mindre end normalt, og derfor er der ikke blevet produceret lige så meget vindenergi, som der plejer.

2.
Vejret har været tørt og varmt, og derfor har produktionen af el fra de nordiske vandkraftværker også har været mindre.

3.
En del af den europæiske gasforsyning er flydende gas (LNG), som kommer hertil med skibe. En stor del af LNG’en bliver for tiden afsat i Asien, og derfor får Europa mindre mængder sammenlignet med sidste år. Samtidig er de europæiske gaslagre mindre fyldte end de plejer at være på denne tid af året, og det betyder, at gaspriserne forventes at være højere den kommende vinter.

4.
Efterspørgslen på energi er høj i kølvande på corona-pandemien. Det har gjort, at priserne på råvarer er steget, og at energipriserne er blevet skubbet endnu mere i vejret.

Er det kun SEAS-NVE’s priser, der stiger?

Nej. Hele energimarkedet er ramt af prisstigninger, og derfor vil jeres energipriser stige, uanset om jeres virksomhed er kunde hos SEAS-NVE eller et andet energiselskab. Det er kun prisen på den rene el og naturgas, som er steget – ikke prisen på transport og afgifter.

Hvor længe regner I med, at priserne er høje?

Energipriserne ser ud til at forblive høje i en del måneder endnu. Det skyldes, at vi forventer en kold og tør vinter, hvilket øger efterspørgslen på energi og samtidig betyder, at der fortsat ikke vil blive produceret særlig meget el fra vindmøller og vandkraftværker.

Hvor kommer vores el fra?

Jeres el bliver, ligesom det er tilfældet for alle andre elhandelsvirksomheder, indkøbt på den nordiske elbørs Nordpool. Den indeholder el fra mange forskellige kilder, som bliver blandet sammen i elnettet. Derfor er der ingen elselskaber, der kan levere 100 % vindenergi til jeres virksomhed. Til gengæld kan I købe RECS-certifikater, som sikrer, at der produceres nok strøm fra danske havvindmøller til at dække jeres årlige elforbrug.

Hvor kommer vores naturgas fra?

Jeres naturgas bliver indkøbt på den nordiske gasbørs, EGSI. Herudover køber vi også biogas fra danske biogasproducenter. Indtil Tyrafeltet åbner igen i 2023, vil jeres naturgas komme fra Tyskland og være en blanding af biogas, gas fra Nordsøen (især Norge) og Rusland samt flydende naturgas. Når gassen kommer til Danmark bliver den blandet med biogas fra produktionen her i Danmark.