Tilskud til at spare energi

Overvejer I projekter, som vil sænke jeres virksomheds energiforbrug? Hvis det er svært at få økonomien til at hænge sammen, kan en af disse tilskudsordninger måske gøre projekterne til virkelighed.

Om tilskudsordningerne

Formålet med ordningerne er at støtte rentable projekter, der sænker Danmarks samlede energiforbrug. I særlig grad hvis de omfatter konvertering fra fossil energi til el.

Tilskudsordningerne administreres af Energistyrelsen og er en udmøntning af Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftalen for energi og industri mv. fra 2020.

Dette tilskud gives både til privatpersoner, andelsboligforeninger, ejerforeninger i etageejendomme, virksomheder, foreninger og selvejende institutioner.

Bygningen, der søges tilskud til, skal være registreret som helårsbeboelse i BBR.

Der kan ydes tilskud til:

 • Konvertering fra oliefyr/gasfyr/biomassefyr/elvarme til luft-vand varmepumpe eller jordvarme tilsluttet vandbåret radiatorsystem. Bygningen skal ligge i område uden fjernvarme.
 • Etablering af mekanisk ventilation med varmegenindvinding.
 • Efterisolering af bygningens klimaskærm.

Bygningsejere skal selv søge om tilskud.

Der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet går i gang.

Læs mere om Bygningspuljen på Energistyrelsens hjemmeside

Tilskuddet kan ydes til projekter i private virksomheder inden for produktion, handel og service. Der gives ikke tilskud til offentlige virksomheder.

For at være berettiget til tilskud skal et projekt reducere virksomhedens energiforbrug og/eller medføre konvertering fra fossil energi til el.

Der kan blandt andet ydes tilskud til:

 • Konvertering fra fossile brændsler til el.
 • Energieffektivisering af processer der ikke kan konverteres til el.
 • Effektivisering af intern transport (f.eks. gaffeltrucks).

Virksomheder skal selv søge om tilskud på baggrund af et konkret projekt.

Arbejdet må ikke startes op, før der er modtaget endeligt tilsagn om tilskud.

Læs mere om Erhvervspuljen på Energistyrelsens hjemmeside

Tilskuddet kan søges af kommuner og regioner.

Der kan søges tilskud til gennemførelse af:

 • Energiforbedringsprojekter i bygninger med energimærke D, E, F eller G,
 • Digitaliseringsprojekter, der forbedrer bygningens energiforbrug.

Der kan f.eks. søges tilskud til:

 • Konvertering af olie- eller gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme.
 • Forbedring af bygningens klimaskærm, f.eks. efterisolering eller udskiftning af vinduer.
 • Etablering eller udvidelse af databaseret energiledelse.

Kommuner og regioner skal selv søge om tilskud på baggrund af et konkret projekt.

Arbejdet må ikke startes op, før der er modtaget endeligt tilsagn om tilskud.

Læs mere om tilskudspuljen til kommuner og regioner

Sådan søger I om tilskud

Ansøgning sker digitalt via ansøgningsportalen www.statens-tilskudspuljer.dk

1. Fase 1: Indledende ansøgning
Ansøgning om foreløbigt tilsagn om tilskud. Hvis I får tilsagn om tilskud, fortsætter I til Fase 2.

2. Fase 2: Detaljeret ansøgning
Ansøgning med detaljeret beskrivelse af det konkrete projekt. Hvis I får endeligt tilsagn, kan projektet sættes i gang.

3. Projektet gennemføres
Arbejdet kan sættes i gang. Sker der ændringer undervejs, skal I søge om fortsat tilsagn.

4. Udbetaling af tilskud
Ansøgning om udbetaling af tilskuddet. Opfylder projektet tilsagnets betingelser og vilkår, bliver tilskuddet udbetalt.

Hvilke energiforbedringer skal vi starte med?

Har I planer om energiforbedringer, men er i tvivl om hvor det er mest rentabelt at sætte ind, så kan vi hjælpe med kompetent og helhedsorienteret rådgivning om relevante løsningsmuligheder.

Er du i tvivl, om I kan få tilskud?

Henrik Holm Hansen
Key Account Manager

29 47 05 14
Kontakt på mail