Uddannelse af serviceledere

Optimering af varme- og ventilationsanlæg kan være vejen til store energibesparelser. Vi tilbyder at uddanne jeres serviceledere i at drifte deres egne anlæg så effektivt som muligt. En dybere forståelse af anlæggenes styring giver både langtidsholdbare besparelser, længere levetider og kortere reaktionstid, når der opstår behov for justeringer.

Man lærer bedst på hjemmebane

Efteruddannelse af serviceledere er et effektivt alternativ til eksterne serviceaftaler. Men en typisk udfordring for serviceledere er at overføre den viden, de får på generelle kurser til de anlæg, de arbejder på til daglig.

Vores energirådgivere kan undervise jeres serviceledere på deres egne anlæg, så de selv kan optimere og justere anlæggene efter behov. Det giver lavere energiforbrug og større arbejdsglæde.

Undervisning i brug af anlæggene

Servicelederen og energirådgiveren gennemgår sammen anlæggene med fokus på blandt andet driftsparametre (CTS), justeringsmønstre, varmekurver, blandesløjfer, afkøling, pumper, varmevekslere og kedler.

Gennemgangen foregår som en dialog, og servicelederen instrueres til grundprincipperne for anlægsoptimering og instrueres i selv at foretage justeringer.

Handlingsplan og opfølgning

Efter gennemgangen af anlæggene udarbejder energirådgiveren en handlingsplan med konkrete anbefalinger til ændringer, der giver en mere energirigtig drift. Efter cirka en måned kontakter vi servicelederen for at følge op på udviklingen.

Problemstillinger, der ikke kan løses af servicelederen, bliver kommunikeret videre til ledelsen, så de kan prioriteres og løses senere.

Fordele

  • Større forståelse for anlæggets styresystem
    Servicelederen får værdifuld viden, som kan overføres direkte til det daglige arbejde. Det giver nye udfordringer og større arbejdsglæde.
  • Mere effektiv og energirigtig drift
    Servicelederen bliver i stand til selv at justere på anlægget. Det giver mulighed for mere effektiv drift og langtidsholdbare besparelser.
  • Mindre afhængighed af eksterne serviceaftaler
    I takt med at servicelederens viden om anlæggene vokser, har I mulighed for selv at varetage opgaver, der tidligere er blevet løst af eksterne leverandører.

Optimering af varmecentraler

Når vores rådgivere er i bygningen kan I vælge at udvide forløbet med en dyberegående, modulbaseret instruktion i energirigtig drift af varmecentraler. Da anlæg og behov varierer er ydelsen delt op i moduler:

Modul A: Gennemgang af varmecentral

Modul B: Opsætning af skilte og vejledning i justering af anlægget

Modul C: Indregulering af varmecentral

Modul D: Vurdering af anlæggets tilstand

Tilmeld dig her

Få ny viden og inspiration på mail

Tilmeld dig vores nyhedsmails til virksomheder og det offentlige.
Tag et kig på den seneste nyhedsmail

Tilmeld dig her

Tag en snak med os

Henrik Linaa
Energi Partner

29 47 04 31
Kontakt på mail

Vil du have en snak med os? Vi ringer dig op!

Du skal blot sende os dine kontaktoplysninger. Så vil en af vores erfarne erhvervssælgere ringe dig op.