Bygherrerådgivning

Foranalyse af projekter

Står I overfor en renovering? – eller ønsker I at reducere jeres CO2-udledning? – men I er i tvivl om, hvad den mest optimale tilgang eller løsning er? Så kan vi hjælpe.

360 graders analyse af behov og løsningsmuligheder

Med en foranalyse får I kompetent, helhedsorienteret og uvildig rådgivning om relevante løsningsmuligheder til den problemstilling, I står med.

Analysen starter altid med en besigtigelse af de fysiske forhold og en dialog med de daglige brugere. Vores erfaringer viser nemlig, at det, der på papiret er den oplagte løsning, ikke altid er den optimale løsning, når f.eks. pladsforhold, eksisterende anlæg, og krav til drift og vedligehold tages i betragtning.

Talknusere med stor erfaring i projektering

”Det er tydeligt, at SEAS-NVE’s rådgivere ikke kun er gode talknusere, men også har stor praktisk erfaring med projektering.”

Kasper Ahlmann-Ohlsen, projektleder i Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden.

Sådan foregår en foranalyse

1. En besigtigelse af de fysiske forhold
Efter den indledende dialog foretager vi altid en grundig gennemgang af de fysiske forhold. For at komme hele vejen rundt tager vi også en snak med den/de ansvarlige medarbejdere og ofte også med de daglige brugere. Hvis nødvendigt foretages også målinger.

2. En grundig analyse af behovet
Med udgangspunkt i besigtigelsen udarbejder rådgiveren en grundig analyse med en vurdering af de fysiske forhold, eventuelle målinger og deres betydning for valget af løsning.

3. En kortlægning af relevante løsningsmuligheder
De relevante løsningsmuligheder kortlægges i en tabel, der gør det let at sammenligne dem ud fra parametre, såsom investeringsbehov, årlige driftsomkostning, årlig besparelse, tilbagebetalingstid, forventet levetid og årlig CO2-udledning.

4. En uvildig vurdering af den mest optimale løsning
Foranalysen afleveres som en rapport med en uvildig vurdering af den mest optimale løsning. Rapporten udarbejdes så den teknisk ansvarlige får detaljeret indblik i analysen og vurderingerne, og ledelsen får den nødvendige dokumentation til at kunne træffe en velinformeret beslutning.

Analyse viste at større renovering ville spare flere penge

“Det stod ret hurtigt klart, at vi havde brug for flere midler end først antaget. Så da SEAS-NVE leverede den nødvendige dokumentation, traf byrådet en velinformeret beslutning. Det stod klart for alle parter, at tagene skulle med i projektet, fordi det ville spare penge på længere sigt.”

Niels Thun Rasmussen, projektudvikler, Holbæk Kommune

Analyse pegede på alternativ løsning

Da Brorfelde Observatoriums varmeanlæg skulle skiftes viste grundige forundersøgelser, at et jordvarmeanlæg, på trods af strenge fredningsregler, var et bedre valg end det ellers planlagte træpillefyr.

Let at omsætte rapport til virkelighed

En samlet vurdering af de tekniske forhold, fremtidige behov, energipriser og lovgivning pegede på, at en ny, gaskedel var mere rentabel for Blindecenter Bredegaard end fjernvarme, varmepumpe eller kombinationsløsninger.

Få hjælp til projektering

Der kan være store fordele ved at lade vores energirådgivere styre gennemførelsen af jeres projekt. Med udgangspunkt i foranalysen kan vi varetage jeres interesser hele vejen igennem projektet og sikre den rette balance mellem pris og kvalitet, så I kommer sikkert i mål.

Tilmeld dig her

Få ny viden og inspiration på mail

Tilmeld dig vores nyhedsmails til virksomheder og det offentlige.
Tag et kig på den seneste nyhedsmail

Tilmeld dig her

Tag en snak med os

Kim Jensen
Energi Partner

23 62 11 70
Kontakt på mail