Energiledelse

Måske er energiledelse noget for jer?

Mange kommuner og større virksomheder arbejder allerede med elementer af energiledelse. Men metoderne varierer. Det betaler sig at strukturere processen – men hvordan? Lad os hjælpe jer med at finde den rette vej frem.

Hvad er energiledelse?

Energiledelse er en målrettet, systematisk og løbende indsats for at bruge energien bedre. Det handler dybest set om at øge medarbejdernes bevidsthed om energi og skabe vedvarende adfærdsændringer på tværs af organisationen. Vellykket implementering af energiledelse kræver derfor fælles målsætninger og opbakning fra ledelsen.

Hvilke fordele kan energiledelse give?

Energiledelse kan hjælpe jer med at arbejde målrettet og struktureret med de økonomiske og miljømæssige aspekter af energioptimering. Med de rette værktøjer kan I øge jeres medarbejderes bevidsthed energi, deres adfærd vil begynde at ændre sig, energiforbruget vil reduceres og virksomheden vil opnå økonomiske besparelser.

Hvordan etableres energiledelse?

Energiledelse etableres ved at tænke energieffektivitet ind i alle relevante aktiviteter. På den måde afdækkes nye muligheder for løbende at effektivisere energiforbruget og derved reducere udgifterne til energi. Løbende evaluering og justering af indsatsen ved hjælp af velvalgte nøgletal sikrer, at udgifterne til energi kan reduceres – år efter år.

Energiledelse skaber fælles fodslag i Lolland kommune

Lolland Kommune har indført energiledelse i en form, der lægger sig tæt op ad ISO 50001, selvom der ikke er tale om en officiel certificering.

Indsatsområder, strategier, energipolitikker, målsætninger og metoder til vurdering af resultater er forankret i et klart defineret årshjul, som understøttes af en række organisatoriske ændringer.

Som ISO 50001 foreskriver, har kommunen etableret et centralt energiteam med repræsentanter fra flere afdelinger, og det har medført store fordele.

Principperne i Energiledelse

Vi kan hjælpe jer med at etablere den nødvendige struktur, der grundlæggende består af en cirkulær, vedvarende indsats i fire trin:

1. Planlægning – Evaluer energiforbruget og udarbejd handlingsplaner.
2. Gennemførelse – Gennemfør energiforbedrende indsatser.
3. Kontrol – Tjek resultater i forhold til målsætninger.
4. Opfølgning – Tjek resultater i forhold til målsætninger.

De centrale elementer i energiledelse

Energipolitik
Udarbejdelse og politisk vedtagelse af energipolitik med klare målsætninger.

Kortlægning af energiforhold
Kortlægning af nuværende energiforhold, definition af baselines og valg af nøgletal.

Mål & handlingsplaner
Opstilling af mål og udarbejdelse af handlingsplaner.

Organisation & uddannelse
Definition af roller, ansvar og nødvendige kompetencer.

Kommunikation & beskrivelse
Formidling af udviklingen i nøgletal til relevante medarbejdere og brugere.

Drift & vedligehold
Planlagt energioptimerende vedligehold af alle væsentlige energiforbrugende anlæg.

Indkøb & projektering
Energibevidst projektering og vurdering af alle indkøb af energiforbrugende udstyr.

Overvågning & kontrol
Overvågning af energiforbruget og opfølgning på afvigelser med korrigerende handlinger.

Ledelsens evaluering
Årlig evaluering af fremdrift i forhold til de fastsatte mål for jeres energiledelse.

Certificering kan erstatte Energisyn

“Implementering af energiledelse kan med fordel følge principperne i den internationale standard for energiledelse ISO 50001, men det er ikke et krav.

Større virksomheder, der er omfattet af reglerne om obligatorisk energisyn, kan dog med fordel vælge at blive certificeret efter ISO 50001, da kravet om gennemførelse af energisyn hvert 4. år derved bortfalder.

Jørgen Bæklund, Chef for energirådgivning, SEAS-NVE

link

Få ny viden og inspiration på mail

Tilmeld dig vores nyhedsmails til virksomheder og det offentlige. Tag et kig på den seneste nyhedsmail

Tilmeld dig her

Tag en snak med os

Henrik Holm Hansen
Key Account Manager

29 47 05 14
Kontakt på mail

Vil du have en snak med os? Vi ringer dig op!

Du skal blot sende os dine kontaktoplysninger. Så vil en af vores erfarne erhvervssælgere ringe dig op.