Plan for drift og vedligehold

Har I brug for større indsigt i jeres ejendomme? Med en drift- og vedligeholdelsesplan får I overblik, præcise budgetter og grundlag for effektive prioriteringer.

Få hjælp til at prioritere effektivt

Grundige drift- og vedligeholdelsesplaner baner vej for lavere risiko for skader på ejendommen, bedre planlægning af energioptimering og bedre afkast på de investeringer, I foretager.

Med en drift- og vedligeholdelsesplan fra SEAS-NVE får I:

  • Overblik over bygningernes tilstand
  • Vurderet alle bygningsdele og installationer
  • Datagrundlag til prioritering og planlægning

Overblik over bygningernes tilstand

Står I med ansvar for drift og vedligeholdelse af ejendomme? Så er det en fordel først og fremmest at have solid viden om bygningernes nuværende tilstand.

Med et gennemarbejdet datagrundlag har I langt bedre mulighed for at planlægge ud i fremtiden og sikre rettidige valg og iværksættelse af løsninger, der minimerer risikoen for store udgifter til unødvendige drifts- og vedligeholdelsesarbejder.

Vurdering af bygningsdele og installationer

Med udgangspunkt i en dialog om jeres behov, foretager vores energirådgiver en byggeteknisk og visuel tilstandsvurdering af synlige bygningsdele og tekniske installationer.

På baggrund af gennemgangen udarbejder rådgiveren en plan for den drift og vedligeholdelse, som han eller hun vurderer at være nødvendig, i en fælles fastsat årrække, for at undgå skader.

Datagrundlag til prioritering og planlægning

Vi leverer en plan, der giver jer betydeligt bedre mulighed for at prioritere drift og vedligehold. De nye data kan optimere jeres planlægning af enkelte indsatser, give lavere risiko for skader på ejendommene og bedre afkast på de investeringer, I foretager.

Samtidig får I mulighed for at drøfte de kommende års budgetter på et veldokumenteret grundlag.

Ærø Kommune fik overblik med 10-årig drift og vedligeholdelsesplan

Har I behov for større indsigt i jeres ejendomme?

Så kan vi hjælpe jer med at udarbejde drift- og vedligeholdelsesplaner, der kan skabe et detaljeret grundlag for optimal udnyttelse af jeres ressourcer. Vores rådgivning er fleksibel og kan omfatte præcis de elementer, I ønsker.

Tag en snak med os

Henrik Linaa
Energi Partner

29 47 04 31
Kontakt på mail