ATP Ejendomme sætter kurs mod højere energiklasser

I et nyt pilotprojekt har SEAS-NVE analyseret data fra energimærker og fysiske forhold i to store kontorejendomme. Målet er at finde de bedste muligheder for at løfte dem fra energiklasse fra C til B.

ATP Ejendomme: Flere fordele ved højere energiklasser

Med skarpt fokus på FN’s Verdensmål og grøn omstilling er ATP Ejendomme i fuld gang med at udvikle et nyt koncept for, hvordan ejendomme over hele landet kan flyttes op i energiklasse A eller B.

Helt konkret skal ATP Ejendommes samlede portefølje inden 2025 bruge 10-20% mindre energi. Jagten på højere energiklasser handler derfor i høj grad om at spare CO2, men de økonomiske fordele er også betydelige. F.eks. kan en ejendom kun udlejes til staten, hvis den tilhører energiklasse B eller højere.

“ATP Ejendomme er sat i verden for at skabe et godt og stabilt afkast til de danske pensionister. Jo bedre produkter vi kan tilbyde, jo bedre pris kan vi få for dem, og der er højere energiklasse et godt eksempel,” siger Christian Mølholm, senior udviklingskonsulent i ATP Ejendommes ESG-afdeling.

Fra standardværdier til kvalificerede data

Når en ejendoms energiklasse skal hæves, er udfordringen at finde den rette balance mellem:

  • De mest rentable forbedringer
  • Ejendommens tilstandsvurdering
  • Planlægning af drift og vedligehold
  • Kundernes behov

“Vi har en masse forbedringsforslag fra energimærkningen af vores ejendomme, men mærkerne er ret teoretiske og bygger på en del antagelser. Vi har brug for mere sikre, kvalificerede data, før vi kan træffe de rigtige beslutninger – det er dér, SEAS-NVE kommer ind i billedet,” siger Christian Mølholm.

Analyse af data og fysiske forhold

I to store ejendomme på cirka 45.000 m2 har SEAS-NVE’s energirådgivere analyseret de eksisterende energimærkningsdata og kvalificeret dem ved at gennemgå ejendommenes fysiske forhold. Her blev der fundet en del afvigelser. I samme ombæring blev alle tekniske anlæg registreret, tilstandsvurderet og målt på forbrug.

Energirådgiver Bo Sonne Andersen fortæller om analysen:

“Vores analyse viser, at de to ejendomme kan løftes op i energiklasse B på flere forskellige måder – f.eks. ved at kombinere ny belysning og køleoptimering med et solcelleanlæg på taget. Samtidig har kortlægningen af de tekniske anlæg givet en masse gode input til fremtidige drift- og vedligeholdelsesplaner. I den ene bygning havde ATP Ejendommes tidligere kunde selv stået for drift og vedligeholdelse i 20 år, og det gjorde det ekstra vigtigt at udføre en præcis tilstandsvurdering.”

Baner vej for landsdækkende koncept

Formålet med pilotprojektet er også at bidrage til et koncept for, hvordan ATP Ejendomme kan opnå højere energiklasser for mange andre bygninger landet over. Det er dog ikke alt, der kan systematiseres.

Tilstandsvurdering spiller en vigtig rolle i beslutningsprocessen: Kan det f.eks. betale sig at skifte vinduerne, eller kan de holde mange år endnu? Hvad er den forventede restlevetid på de tekniske anlæg – bør de udskiftes eller renoveres? Da det sjældent er tomme bygninger, der skal optimeres, er kundernes behov også en vigtig faktor: Kan de acceptere større renoveringsprojekter – eller har de for travlt?

SEAS-NVE’s analyse tager usikkerheder ud af ligningen

SEAS-NVE’s analyse udgør selvfølgelig en meromkostning. Men den danner sikker basis for store, langsigtede investeringer. Christian Mølholm uddyber:

“Hvis vi skal lægge en detaljeret plan for hver ejendom, må vi gå i dybden. Der er meget at tage hensyn til, så jo flere usikkerheder SEAS-NVE kan tage ud af ligningen, jo bedre”.

Fra energimærke til kvalificeret beslutningsgrundlag

Kan I også se fordele i at hæve jeres ejendoms energiklasse? Gør som ATP Ejendomme – tag en dialog med os om jeres behov. Så kommer vi med et bud på, hvordan data fra jeres energimærker kan analyseres og kvalificeres, så I nemt kan træffe de helt rigtige beslutninger på et sikkert grundlag.

Tag en snak med os

Trine Levinsohn
Key Account Manager

21 47 06 17
Kontakt på mail