Bygherrerådgivning

Bygherre-rådgivning

Gennemførelse af projekter med henblik på energioptimering kan være en kompleks opgave med mange potentielle faldgruber. Lad vores erfarne energirådgivere styre jeres projekter i mål.

Vi varetager jeres interesser i alle faser

Der kan være store fordele ved at lade vores energirådgivere styre jeres projekter i mål. Vi kan varetage jeres interesser i alle projektfaser og sikre den rette balance mellem pris og resultat.

I stort set alle byggesager opstår udfordringer. Konsekvensen er ofte, at de realiserede besparelser bliver mindre end forventet. Kunsten er at opdage udfordringerne i tide, og det kræver stor energifaglig og byggeteknisk viden.

1. Vi udarbejder kravspecifikation og indhenter tilbud

Vi udarbejder detaljeret kravspecifikation og udbudsmateriale for at kunne sammenligne forskellige tilbud direkte med hinanden. Vi anbefaler uvildigt det tilbud, der samlet set har den bedste økonomi. Vi kan også forhandle den rette pris på plads.

2. Vi driver projektet og fører tilsyn

Når et projekt er startet, driver vi aktivt processen fremad. Vi deltager på byggemøder, fører tilsyn og styrer byggeriets tidsplan. Vores effektive kvalitetskontrol sikrer, at I undgår ekstraomkostninger, forsinkelser og sparer intern tid, som i stedet kan bruges på jeres kerneydelser.

3. Vi sørger for en god aflevering

Ved projektets afslutning gennemfører vi en grundig afleveringsforretning, så kritisk viden overleveres til både beslutningstagere og medarbejdere med ansvar for den daglige drift. Det sikrer jer de bedste betingelser for at opnå den mest energieffektive drift langt ud i fremtiden.

Bæredygtig renovering

Holbæk Kommune er i gang med en totalrenovering af en 9.000 m2 stor administrationsbygning opført sidst i 1970’erne. Projektet foregår i tæt samarbejde med SEAS-NVE.

Efter grundige overvejelser i samråd med SEAS-NVE valgte kommunen at renovere bygningen med så omfattende fokus på bæredygtighed, at den til slut kan certificeres efter den tyske standard DGNB.

Udbud med virtuel rundvisning

Under en større udbudsrunde for Holbæk Kommune har SEAS-NVE givet de bydende entreprenører en “virtuel rundvisning” i den 9.000 m2 store administrationsbygning, der skal renoveres.

Den virtuelle rundvisning giver et godt grundlag for mere præcise tilbud, da entreprenørerne har mulighed for at gense rundvisningen og vurdere forholdene flere gange – særligt ved mere komplekse installationer.

Fleksibel aftale giver bedre lys

På 16 lokationer har Allerød Kommune sammen med SEAS-NVE skiftet gamle lysstofrør ud med ny LED-belysning. En rammeaftale gjorde samarbejdsprocessen mere pragmatisk og handlingsorienteret:
– Fleksibel adgang til rådgivning
– Lettere administration af projekter
– Løbende justering af projekter
– Tilpasning af tidsforbrug
– Tilpasning af økonomiske ressourcer

SEAS-NVE, køb strøm, elselskab

Totalrådgivning sparede tid

Slangerup Idræts- og Kulturcenter har gennemgået en omfattende energirenovering inden for opvarmning og ventilation.

Alle projekter blev håndteret af en fast projektleder, der samlede trådene og kun involverede kommunen, når det var nødvendigt. Det betød, at kommunen opnåede de forventede resultater til en fornuftig pris og med minimalt forbrug af intern tid.

Vi kan bygge videre sammen

Den viden, vi opnår om jeres bygningers energiforhold, kan efterfølgende bruges til at skabe værdi på andre måder, der kan bringe jer videre mod en grønnere fremtid. Vi kan for eksempel tilbyde rådgivning om indkøb af certificeret energi, vedvarende energiforsyning og energiledelse.

link

Få ny viden og inspiration på mail

Tilmeld dig vores nyhedsmails til virksomheder og det offentlige.
Tag et kig på den seneste nyhedsmail

Tilmeld dig her

Tag en snak med os

Kim Jensen
Energi Partner

23 62 11 70
Kontakt på mail

Vil du have en snak med os? Vi ringer dig op!

Du skal blot sende os dine kontaktoplysninger. Så vil en af vores erfarne erhvervssælgere ringe dig op.