Mere om priser og vilkår for Basis El med fastpris

Hvad er en fast elpris?

Når du vælger Basis El med fast pris, låser du din pris pr. kilowatttime fast i et år. Det er prisen pr. kWh, som er fast. Pris for transport af el og afgifter kan variere.

Det er en fordel at kende sin pris på el i 1, 2 eller 3 år – det giver lidt ekstra sikkerhed i budgettet.

Opsigelse: Du binder dig til denne aftale i 5 måneder. Bagefter kan du opsige din aftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Når leveringstiden med Basis El med fast pris udløber, kan du selv vælge, om du vil lave en ny aftale om el til en fast pris, eller om du vil vælge en anden aftale. Gør du ikke noget, overgår du automatisk til Basis El med variabel pris.

Mindstepris: Din mindstepris er 234 kr. i abonnement (39 kr. pr. måned i 5 måneder + 1 måneds opsigelse) samt betaling for det løbende forbrug af el i opsigelsesperioden inklusiv transport af el og afgifter.

Du kan tilmelde dig Betalingsservice – det koster 6,25 kroner inkl. moms i gebyr – altså 25 kr. om året. Du kan også betale med indbetalingskort (FI), der koster 35 kr. i gebyr eller du kan betale med betalingsskort – det er gratis. Den pris, vi viser, forudsætter kortbetaling, samt at du fravælger at få sendt regninger pr. post. 

Prisudregning, afgifter og tariffer: Den viste pris for transport af el og afgifter er den pris, vi senest er blevet opkrævet af Radius Elnet A/S, Energinet.dk og staten, og er således et eksempel på, hvordan prisen ser ud, hvis du er kunde hos Radius Elnet A/S. Vi opkræver også transport af el og energiafgifter for dit netselskab. De priser kan du se på dit netselskabs hjemmeside. 

Prisen for transport af el og afgifter kan variere, da vi altid viderefakturerer det, vi bliver opkrævet af dit netselskab, Energinet og staten. 

Hvad består elprisen af?

Din elpris består af flere dele. Du betaler både for den strøm, du bruger, og for at få den transporteret hjem til din bolig. Derudover betaler du offentlige forpligtelser (PSO) og afgifter til den danske stat. Bortset fra abonnementer bliver alle betalinger på din elregning beregnet ud fra dit elforbrug (antal kilowatttimer).

Når du betaler 100 kr. på din elregning, fordeles de sådan her:

Kilde: Dansk Energi

*Dit netselskab kan eksempelvis være Radius Elnet, SEAS NVE, SYD ENERGI Net eller et andet af de over 70 netselskaber i Danmark.

Uddybning af forbrug, transport og afgifter

Du betaler en pris for hver kilowatttime (kWh), du bruger. Derudover betaler du et fast månedligt elabonnement, der dækker administration. Du betaler for denne del til os.

Dit lokale netselskab ejer de kabler, der transporterer strømmen til din bolig. Til netselskabet skal du betale for transport af din strøm. På din elregning kalder vi den betaling for nettarif. Du betaler også et netabonnement, der dækker omkostninger til vedligeholdelse af elnettet og elmåleren. Bor du i et hus, kan det være, at du skal betale et netabonnement mere til drift og vedligeholdelse af din stikledning. Stikledningen er den ledning, der fører strøm fra elnettet ind i dit hus. Vi opkræver dig for alle disse betalinger på vegne af dit netselskab. Derudover betaler du til Energinet.dk for brug af transmissionsnettet. Vi opkræver denne betaling på vegne af Energinet.dk

Moms og elafgift er den største post på din elregning. Du betaler moms af din samlede bruttoudgift til el. Elafgift dækker en række lovpligtige afgifter til staten, som alle elkunder skal betale. Vi opkræver dig på vegne af staten.

PSO står for Public Service Obligation (offentlige forpligtelser). Afgiften dækker tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarmeproduktion. Derudover dækker afgiften det offentliges udgifter til forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion og –effektivitet. Vi opkræver dig på vegne af staten.