Sådan garanterer vi vindstrøm

Der er ingen elhandelsselskaber, der kan give dig 100 % vindstrøm i stikkontakten. Al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver nemlig blandet sammen i elnettet, inden det kommer hjem til dig.

Der er strøm fra Danmark, Sverige, Norge og Tyskland i det danske elnet. Så al vindstrøm bliver blandet sammen med strøm fra blandt andet svenske atomkraftværker og fra tyske og danske kraftværker.

Hvad gør vi?

Til gengæld dækker vi dit årlige elforbrug med grøn strøm fra danske havvindmøller via grønne certifikater.

Når der produceres vindstrøm fra vindmøller, modtager elproducenten et grønt certifikat. Et certifikat kan kun bruges én gang. Det dokumenterer, at der bliver leveret vindstrøm til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen.

Vi køber så grønne certifikater, så vi kan garantere, at dit årlige elforbrug er dækket af vindstrøm fra danske havvindmøller.

Se efter Bladmærket – din garanti for grøn strøm

Det skal være let at vælge grøn strøm. Derfor har Forbrugerombudsmanden indført en mærkningsordning, der skal hjælpe de danske forbrugere til at gennemskue, hvilke elprodukter der er grønne.

Du skal bare se efter de grønne blade på produkterne. Det er kun grøn strøm, der kvalificerer sig til at blive bladmærket med enten ét eller to grønne blade.

Elprodukt med ét blad

Når et elprodukt har ét blad, er produktet baseret 100 % på vedvarende energi. Det betyder, at elleverandøren køber grønne certifikater, der garanterer, at der produceres nok strøm fra vedvarende energikilder til at dække kundens årlige elforbrug.

Elprodukt med to blade

Når et elprodukt har to blade, er produktet også baseret 100 % på vedvarende energi. Det betyder, at elleverandøren køber grønne certifikater, der garanterer, at der produceres nok strøm fra vedvarende energikilder til at dække kundens årlige elforbrug. Derudover har elleverandøren gjort ekstra klimatiltag for at reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser svarende til mindst 100 % af kundens årlige elforbrug

Uanset, hvilket elprodukt du køber, kommer der ikke grøn strøm direkte ud af stikkontakten. Det er der ingen elselskaber, der kan tilbyde, så længe al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen i elnettet. Men hvis du vælger et bladmærket elprodukt, er du med til at sende et signal om, at du støtter udviklingen af grøn energi.

Hos os køber vi grønne certifikater, der garanterer, at vi dækker dit årlige elforbrug med vindstrøm fra danske havvindmøller. Derfor er nogle af vores elprodukter til privatkunder mærket med ét grønt blad.

Vi vil alle sammen gerne have en verden med grøn energi

Det skal være let at være grøn. Og vi ved godt, at det kan være svært at overskue, men med el fra os får du dækket dit årlige elforbrug af vindstrøm fra danske havvindmøller. Så skal du i det mindste ikke tænke på, om du selv bruger grøn energi i din dagligdag.

Få en skarp pris på din strøm

Og hvis vi alle sammen gør en lille smule, så bliver det til sidst til en meget stor forskel.

Hvorfor skal jeg vælge vindstrøm?

Vindstrøm er – uanset hvem, der laver den – ren og fri for drivhusgasser. Det er rigtigt, at der udledes CO2 ved produktion, transport og installering af vindmøller, men den udledning er tjent ind efter omkring seks måneder af vindmøllens levetid. Derefter er energien ren uden forbehold. Helt simpelt.

Skift elselskab til SEAS-NVE

Vil du skifte elselskab?

Læs mere om at skifte elselskab her.

Læs mere
SEAS-NVE, køb strøm, elselskab

Prisen på strøm afhænger bl.a. af, hvor meget vedvarende energi, der bliver produceret lige nu. Jomere vedvarende energi fra vind, vand og sol, der bliver produceret, desto billigere bliver strømmen. Derfor er prisen på strøm ofte billigere, når det blæser meget. Så er der nemlig godt gang i vindmøllerne.

Spørgsmål og svar om vindstrøm

Når elproducenter producerer strøm fra vindmøller, modtager de en garanti – det er det vi kalder en grøn garanti. Den dokumenterer, at der bliver leveret vindstrøm til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen.

Hos os køber vi grønne certifikater, der garanterer, at vi dækker dit årlige elforbrug med vindstrøm fra danske havvindmøller. Derfor er nogle af vores elprodukter til privatkunder mærket med ét grønt blad.

Der er ingen elselskaber, der kan give dig 100 % vindstrøm i stikkontakten. Al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver nemlig blandet sammen i elnettet, inden det kommer hjem til dig. Lidt ligesom en el-smoothie, hvor strømmen i din stikkontakt består af forskellige ingredienser, som er blendet sammen. Hos SEAS-NVE køber vi grønne certifikater, der garanterer, at dit årlige elforbrug bliver dækket af strøm fra danske havvindmøller.

Det er vedvarende energi, som er produceret af vindmøller.

Når elproducenter producerer strøm fra vindmøller, modtager de en garanti – det er det vi kalder en grøn garanti. Den dokumenterer, at der bliver leveret vindstrøm til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen.

Hos SEAS-NVE køber vi grønne certifikater, der garanterer, at dit årlige elforbrug bliver dækket af strøm fra danske havvindmøller.

Eldeklaration

Deklarationen viser hvilke energikilder, der har lavet strøm til dig og resten af Danmark og udkommer hvert år i juni for året før.

Kilde: Energinet

I den individuelle deklaration kan du se, at dit årlige elforbrug bliver dækket af vindstrøm, når du er elkunde hos os. Den generelle deklaration viser hvilke energikilder, der har været brugt til at fremstille den el, der sælges og bruges i Danmark. Du kan også se, hvordan produktionen har påvirket miljøet.