Basis El med variabel pris

Værd at vide
  • Din elpris følger vores indkøbspris og skifter løbende
  • Du sparer penge i de perioder, hvor priserne er lave
  • Du har ingen binding

KWh-prisen er variabel og fastsættes den sidste dag i måneden for den pågældende måned. Den beregnes som den gennemsnitlige indkøbspris, vi rent faktisk har haft på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot i den pågældende måned plus de balancerings- og handelsomkostninger, vi betaler til Energinet.dk og Nord Pool Spot.

Da prisen pr. kWh for det løbende forbrug fastsættes bagudrettet, kendes den ikke ved leveringens start. Du vil altid kende din kWh-pris for en given måned ved indgangen af næste måned.

Variabel pris er uden binding, og du kan opsige din aftale med én måneds varsel til udgangen af en måned. Mindsteprisen er 39 kr. pr. måned i abonnement samt betaling for det løbende forbrug af el i opsigelsesperioden. Der afregnes aconto kvartalsvis.

Priserne på Basis El med variabel pris for det seneste år
Sådan er priserne på Basis El med variabel pris lige nu
  • Øst for Storebælt: 187,59 øre/kWh med moms.
  • Vest for Storebælt: 183,48 øre/kWh med moms.
  • Abonnement pr. måned pr. måler: 
    39 kr.
  • Ingen bindingsperiode

Aftalen kan tidligst starte 11 hverdage fra bestilling. Har du brug for at blive tilmeldt tidligere, så ring til os på 70 10 30 38. 

Priserne er ekskl. distribution og energiafgifter, som fremgår af dit distributionsselskabs hjemmeside. De viste priser er de senest kendte priser, og de kan nå at ændre sig, før vi begynder at levere el til dig.

Fortrydelsesret
Du kan fortryde din elaftale i 14 dage, fra vi har indgået aftalen. Du skal bare give os besked her, eller ved at ringe til os på 70 10 30 38.