Hvad består elprisen af?

Se, hvordan forbrug, transport og afgifter fordeler sig på din elregning

Din elpris består af flere dele. Du betaler både for den strøm, du bruger, og for at få den transporteret hjem til din bolig. Derudover betaler du offentlige forpligtelser (PSO) og afgifter til den danske stat. Bortset fra abonnementet bliver alle betalinger på din elregning beregnet ud fra dit elforbrug (antal kilowatttimer).

Når du betaler 100 kr…

Kilde: Dansk Energi
*Dit netselskab kan eksempelvis være Radius Elnet, SEAS NVE, SYD ENERGI Net eller et andet af de over 70 netselskaber i Danmark.

Hvad er forbrug, abonnement, transport og afgifter?

Elforbrug og -abonnement

Du betaler en pris for hver kilowatttime (kWh), du bruger. Hvis du har en elaftale med fast pris, vil prisen pr. kWh altid være den samme. Har du en elaftale med variabel pris, vil din pris følge markedet og skifte time for time.

Den rene elpris og prisen på abonnement er de eneste udgifter på din elregning, der kan variere fra elselskab til elselskab. Skatter og afgifter fastsættes af staten – og dem skal vi alle betale, uanset hvilket elselskab, der leverer strømmen.

Derudover betaler du et fast månedligt elabonnement, der dækker administration. Du betaler for denne del til os.

Transport af el og netabonnement

Dit lokale netselskab ejer de kabler, der transporterer strømmen til din bolig. Du kan ikke selv vælge dit netselskab. Det afhænger af, hvilket selskab der ejer kablerne, der hvor du bor. Til netselskabet betaler du for transport af din strøm. På din elregning kalder vi den betaling for nettarif. Du betaler også et netabonnement, der dækker omkostninger til vedligeholdelse af elnettet og elmåleren.

Bor du i et hus, kan det være, at du skal betale et netabonnement mere til drift og vedligeholdelse af din stikledning. Stikledningen er den ledning, der fører strøm fra elnettet ind i dit hus.

Vi opkræver dig for alle disse betalinger på vegne af dit netselskab. Derudover betaler du til Energinet.dk for brug af transmissionsnettet. Vi opkræver denne betaling på vegne af Energinet.dk

Moms og elafgift

Moms og elafgift er den største post på din elregning. Du betaler moms af din samlede bruttoudgift til el. Elafgift dækker en række lovpligtige afgifter til staten, som alle elkunder skal betale. Vi opkræver dig på vegne af staten.

Bidrag til vedvarende energi

PSO står for Public Service Obligation (offentlige forpligtelser). Afgiften dækker tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarmeproduktion. Derudover dækker afgiften det offentliges udgifter til forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion og –effektivitet. Vi opkræver dig på vegne af staten.

SEAS-NVE, køb strøm, elselskab

Har du ikke strøm fra os endnu?

Find den elaftale, der passer bedst til dig

Hvad er en kWh og hvad koster den?

Dit forbrug af strøm, bliver opgjort i måleenheden kilowatt-timer (kWh). En kilowatt-time er enheden for elektrisk energi. Og som navnet afslører, svarer én kilowatt-time til 1000 watt (W), der anvendes i en time. Det er forskelligt, hvor mange watt dine elapparater bruger, men du kan ofte finde svaret på apparatet.

Prisen på 1 kWh svinger fra dag til dag, endda time for time, og derfor er det svært at sige, hvad 1 kWh koster. Det afhænger af, hvor meget strøm fra vedvarende energikilder som vind, vand og sol, der bliver produceret lige nu. Og hvor stor belastning, der er på elnettet. Men som kunde hos os, får du altid el til indkøbspris, når du har en elaftale med variabel pris.

Du kan se den aktuelle pris på kWh lige her.

Din pris afhænger også af, om du har en elaftale med variabel eller fast pris. Hvis du har en elaftale med fast pris, vil prisen for kWh være låst i 12, 24 eller 36 måneder.

Hvis du har en elaftale med variabel pris, følger din pris markedsprisen. Og så kan den skifte time for time. Hvis du – som de fleste andre danskere – bruger mest strøm mellem 17 og 20, vil elprisen være højere. Det skyldes den store belastning på elnettet i den periode.

Hent appen

Hent SEAS-NVE

I vores app SEAS-NVE kan du holde øje med dit elforbrug time for time. Og se, hvornår strømmen er billigst.

Download app
SEAS-NVE