SEAS-NVE, køb strøm, elselskab

Eldeklaration og miljø-deklaration

Få et overblik over, hvor strømmen kommer fra, hvilke energikilder, der har været brugt til at fremstille den el, du køber, og hvilken miljøpåvirkning denne elproduktion har.

Energinet.dk er systemansvarlig for elnettet i Danmark og foretager hvert år deklareringer af elektriciteten i både Øst- og Vestdanmark. Der findes tre forskellige typer deklarationer, som alle opdateres hvert år, og som viser tre forskellige billeder af brændselssammensætningen.

En generel eldeklaration – er en gennemsnitsberegning i et samlet EU-regnskab, hvor anvendte brændselstyper og årets emission er sat i forhold til den samlede levering af el til forsyningsselskaberne i regionen. Det er alene en regnskabsteknisk opgørelse, der viser markedet af grønne certifikater og sammensætningen af den strøm, der ikke sælges som grønne certifikater. Bemærk, at denne deklaration ikke siger noget om den strøm, som fysisk kommer ud af din stikkontakt.

En individuel eldeklaration – viser hvilke energikilder, der er medregnet til dit elkøb samt de tilknyttede miljøpåvirkninger, og sammenligner med den generelle eldeklaration. Den er relevant i de tilfælde, hvor der sælges strøm efter en aftale om levering af elektricitet, der har en brændselssammensætning og miljøpåvirkning, som adskiller sig fra almindelige leveringer af elektricitet i det sammenhængende elforsyningssystem. Bemærk, at denne deklaration ikke siger noget om den strøm, som fysisk kommer ud af din stikkontakt.

En miljødeklaration – er en beregning og dermed et estimat over, hvor strømmen i Danmark fysisk kommer fra. Den viser, hvordan en dansk kWh er produceret, og hvor strømmen kommer fra set som et gennemsnit over et helt år. Beregningerne er lavet ud fra al indenlandsk produktion og forbrug samt den import og eksport, der time for time sker henover året.